kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nico van der Laan

Nico van der Laan (1908 - 1986) was een Nederlands architect. Ook zijn twee broers Jan en Hans waren Nederlands architecten.

Nico van der Laan studeerde in 1937 af aan de Technische Hoogeschool (TH) in Delft. Samen met zijn broer Hans, die in 1927 intrad bij de benedictijnen in Oosterhout, verdiepte hij zich in de uitgangspunten van de architectuur.

Na de Tweede Wereldoorlog verzorgde Van der Laan, samen met zijn broer Hans, de lessen Kerkelijke Architectuur in het Kruithuis in 's-Hertogenbosch. De vroegchristelijke basiliek werd hierbij als voorbeeld gebruikt. Uit deze cursus kwam de Bossche School voort, een naam die door tegenstanders aan de kring rond de broers Van der Laan en hun volgelingen werd gegeven.

Een van de belangrijkste kerken van de hand van Nico van der Laan is de Sint-Martinuskerk in Gennep. Zijn broer Hans heeft zich zeer waarschijnlijk ook intensief beziggehouden met de bouw van deze kerk en er zijn tekeningen van de Gennepse kerk bekend van de hand van broer Hans. Nico steunde zijn broer weer in andere opzichten, financieel en moreel.

Nico van der Laan had vanaf 1946 een architectenbureau dat onder andere zijn naam droeg.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Nico_van_der_Laan.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 36.