kunstbus
Dit artikel is 18-02-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nuove-Tendenze

(Niet)-futuristische architectengroep.

Het futurisme ontwikkelde zich eerst in de literatuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. In de architectuur zou het futurisme vanaf 1914 vertegenwoordigd worden door de talentvolle architect Antonio Sant'Elia, die later gezelschap kreeg van Mario Chiattone. Onder de naam van Sant'Elia werd op 1 augustus 1914 L'architettura futurista gepubliceerd, in het blad Lacerba. Dit manifest was eigenlijk de herdruk van een eerder verschenen tekst in de catalogus van een tentoonstelling van de kunstgroep Nuove Tendenze. - (Nuove Tendenze die voor het eerst exposeerde in Milaan in 1914 waren o.a. Mario Chiattone, Sant'Elia en Ugo Nebbia. - (architectuur in Italië is de rol van de architect Antonio Sant'Elia (1888-1916) erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van modernistische en futuristische architectuur. In 1905 verkreeg Sant'Elia, toen slechts 17 jaar oud, zijn diploma als meester bouwer. Het werk in de jaren voor 1914 was een voorbereiding op zijn revolutionaire architectonische ontwerpen die hij in dat jaar exposeerde in een tentoonstelling in Milaan over hedendaagse architecuur. In die jaren maakte Sant'Elia nog geen deel uit van de futuristen (hoewel hij ongetwijfeld door hun ideeën beïnvloed is, en vice versa), maar wel van de architectengroep Nuove Tendenze. Sant'Elia was duidelijk geïnspireerd door Otto Wagner en zijn idee van kunst als product van de eigen tijd; architectuur moest opnieuw uitgevonden worden. Op de tentoonstelling van 1914 in Milaan presenteerde Sant'Elia zijn plannen voor de stad van de toekomst, de Città Nuova. Alle gebouwen in de stad staan met elkaar in verbinding, waardoor de autonomie van de gebouwen naar de achtergrond wordt gedrukt; Sant'Elia gebruikte de nieuwe technische mogelijkheden voor het creëren van een stad die constant in beweging is. - (http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2009-0820-200244/Fascistische%20Architectuur%3B%20Verschil%20in%20Perceptie.doc

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.