kunstbus
Dit artikel is 24-03-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Plastisch-getal

Het plastisch getal is een verhoudingsreeks in een bepaalde architectonische verhoudingsleer. Deze leer werd veelvuldig gebruikt binnen de Bossche School.

Wat de gulden snede is voor het platte vlak is het plastische getal voor de juiste verhoudingen in de architectonische ruimte. Niet alleen lengte en breedte, maar lengte, breedte en hoogte zijn dan op elkaar betrokken.

Deze verhoudingsleer werd ontwikkeld door de priester en architect Dom Hans van der Laan (1904-1991). Hij hield zich daarbij o.m. bezig met de indeling van objecten naar orde van grootte en hoe je die gevoelsmatig van elkaar zou kunnen onderscheiden. Van der Laan was niet geïnteresseerd in de afmetingen van de ruimtes zelf, maar in wat de verhouding tussen de afmetingen teweeg bracht bij de mens. Hij kwam via filosofische en architectonische redeneringen uit bij het plastische getal.

Door de verheffing van de wiskundige formule van de Gulden snede tot de derde macht, kreeg de klassieke leer van de Gulden Snede een samenhangende driedimensionale toepassing.

De wiskundige vergelijking voor het plastisch getal is: Breedte/Lengte = Lengte/Hoogte = Hoogte/(Lengte+Breedte) (uitkomst = 1,324718).

De verhoudingen van het plastisch getal vormde de basis van zijn systeem, maar werd door Van der Laan toch ongeschikt geacht om alle interne verhoudingen binnen een bouwwerk en de verhoudingen van dat bouwwerk met zijn omgeving te bepalen: daarvoor wilde hij een verhoudingsreeks vinden tussen wat hij de "acht orden van grootte" noemde, die hij zag als de fundamentele kwantitatieve ordening van de architectonische esthetica. Hiervoor nam hij de formule: x + 1 = x 3. Dit leverde een meetkundige rij met 8 lengten van 1:1 (de basiseenheid), 4:3, 7:4, 7:3, 3:1, 4:1, 16:3, 7:1.
Van der Laan verkreeg zo een verhoudingssysteem dat hij intuïtief als juist ervoer en dat hij als basis gebruikte voor het architectonisch ontwerp. De wanddikte van een gebouw werd dan als concrete begineenheid in deze reeks genomen en verder uitgebreid tot het gebouw zelf, en uiteindelijk het stadskwartier. - (www.wisfaq.nl)

Websites:
. www.jagerjanssen.nl
. www.10461.08sc.thinkquest.nl
. www.delftintegraal.tudelft.nl
. www.wisfaq.nl (1)
. www.wisfaq.nl (2)
. www.studiodoorbraak.nlPageviews vandaag: 1471.