kunstbus
Dit artikel is 27-08-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Richard-Buckminster Fuller

Richard Buckminster Fuller

Amerikaanse uitvinder, architect, ontwerper, dichter en filosoof, geboren 12 juli 1895 Milton (Massachusetts) - overleden 1 juli 1983 Los Angeles (California).

'meer doen, met minder'

Reeds vroeg in zijn leven nam Richard Buckminster 'Bucky' Fuller het vaste besluit om zijn intellect en wetenschappelijke inzichten in te zetten ten voordele van de medemens.

R. Buckminster Fuller had de vaste overtuiging dat een aanvaardbare levensstandaard binnen het bereik ligt van iedere mens. Dit dankzij de juiste toepassing van nieuwe technologieën die hij baseerde op onderliggende organisatieprincipes die ook terug te vinden zijn in de natuur. Met zijn ontwerpen werd hij een van de belangrijkste voorlopers van een meer op ecologie gericht denken. Rijkdom kon volgens hem vergroot worden door middelen of hulpbronnen te recycleren tot nieuwe, meer hoogwaardige producten met technisch gesofisticeerd design en minder materiaal. Buckminster Fuller geloofde dat hiermee een steeds betere levensstandaard kon bereikt worden.

Zijn bekendste boeken zijn waarschijnlijk Nine chains to the moon (1938) en Critical path (1981).

Tot aan zijn dood in 1983 heeft hij zich onvermoeibaar ingezet om zijn idealen te realiseren. Vele boeken, uitvindingen en ontwerpen, vooral in de duurzaamheidshoek, later moest hij concluderen: "Ik ben geen zelfstandig naamwoord, maar een werkwoord."

Biografie
R. Buckminster Fuller werd geboren in Milton, Massachusetts (VS) en studeerde van 1913 tot 1915 wiskunde aan Harvard University. Nadat hij op Harvard werd weggestuurd vanwege onaangepast gedrag ging hij naar de US Naval Academy in Annapolis. Hier begon hij met theoretisch conceptualiseren en kwam hij onder andere met een voorstel voor een vliegend vervoermiddel met straalaandrijving, dat uiteindelijk in 1923 werd geproduceerd.

Nadat hij 1922 het leger verliet, voerde hij het Stockade Building System in, dat een financiële mislukking werd en tot zijn faillissement leidde.

Hij had enige jaren een carriere van 12 ambachten 13 ongelukken en toen in 1922 ook nog zijn vierjarige dochtertje overleed dat naar zijn mening te wijten was aan inadequate behuizing, besloot hij zijn leven over een andere boeg te gooien: hij hield zich bezig met het zoeken naar universele oplossingen voor maatschappelijke problemen en stelde zich tot doel te ontdekken wat een enkel individu kan bijdragen aan de wereld, los van logge instituties en overheden.

Gedreven door zijn ambitie om een 'ontwerpwetenschap' te ontwikkelen die de beste oplossingen zou voortbrengen met een minimaal verbruik van energie en materiaal, 'het meeste uit het minste halen', noemde hij zijn visie 'Dymaxion', dat was afgeleid van 'dynamic' en 'maximum efficiency'. Al in 1927 ontwikkelde hij het 'Dymaxion'-huis ('dynamic and maximum efficiency'), waarmee hij een voorloper werd van een meer op de ecologie gericht denken. Hij richtte dat jaar de 4-D Company in New York op om zijn designconcepten te ontwikkelen.

In 1929 richtte hij het tijdschrift Shelter op waar hij van 1930 tot 1932 uitgever en hoofdredacteur van was.

De volgende zes jaar was hij directeur en hoofdtechnicus van de Dymaxion Corporation, die hij opzette om drie gestroomlijnde prototypen van auto's te produceren die waren gebaseerd op zijn dymaxionprincipes en geïnspireerd op vliegtuigontwerpen.

In 1932 voltooide hij de bouw van de Dymaxion streamlined, een zuinige auto die in alle richtingen kon rijden.

Volgens eigen zeggen kon zijn Dymaxion Car uit 1934 in drie seconden optrekken van tot 95 kilometer per uur en had het een brandstofverbruik van 1 op 12,75. Vanwege ontwerpfouten werd het prototype echter nooit gebouwd.

In 1943 publiceerde de Amerikaanse architect en uitvinder richard Buckminster Fuller (1895-1983) zijn dymaxion map. Dat was een wereldkaart met overal ongeveer dezelfde, zij het geringe vervormingen. De kaart kwam tot stand volgens een methode de tot dan toe nogniet eerder door kaartenmakers gebruikt werd.

In 1945 ontwierp hij op basis van het Dymaxion Houseconcept een geprefabriceerde metalen woning genaamd Wichita House. Hij kreeg meteen na de lancering er van in de media 38.000 bestellingen binnen, maar is wederom nooit begonnen met de productie vanwege, volgens hem zelf, nog te vervolmaken uitwerkingen van het ontwerp. Zijn financiers schorten het project op vanwege alle vertragingen.

De geodetische structuur
In 1947 ontdekte Richard Buckminster Fuller de toepasbaarheid van de geodetische meetkunde en toonde met zijn theorie aan, dat deze constructie tot de sterkste, lichtste en de meest economische kan worden gerekend. In 1949 lanceert hij de Geodesic Dome, een koepel die met een minimale hoeveelheid materiaal jon worden opgezet, waardoor deze goed te vervoeren en gemakkelijk op te bouwen was. Sedertdien zijn er over de gehele wereld op deze basis meer dan 100.000 constructies van wisselende afmetingen en uit verschillende materialen voor de meest uiteenlopende doeleinden gebouwd.

Van 1959 tot 1975 had Buckminster Fuller een leerstoel aan de Southern Illinois University.

In 1962 werd hij tevens hoogleraar in de dichtkunst te Harvard.De geodetische structuur, die de handige eigenschap had dat deze steviger wordt als je de bol groter bouwt, werd voor het eerst tentoongesteld tijdens de Wereldexpo te Montreal, Canada in 1967. Ze kende in de decennia daarna zowel burgerlijke, militaire als wetenschappelijke toepassingen.
Het viervlak wordt gevormd door een ruitvormig paneel, dat om de lengte-as is geknikt en waarvan de korte diagonaal verbonden wordt door een buis. De ter plaatse gemonteerde ruimtelijke viervlakken worden rond de hijsmast gegroepeerd, aan elkaar bevestigd en opgehangen aan de hijskabels. Naar gelang de montage vordert wordt de koepel verder opgetrokken en meerdere hijskabels aangebracht. Nadat de koepel zijn eindvorm heeft bereikt wordt deze op de draagring geplaatst. De montagemast wordt vervolgens gedemonteerd waarna de nok van de koepel met sluitpanelen wordt gedicht. De naden van de koepel met sluitpanelen worden vervolgens afgedicht met een elastisch blijvende kit.
Bij de opbouw worden de viervlakken bij de hoeken met elkaar verbonden door gesmede verbindingsstukken en de tegen elkaar liggende paneelflenzen worden met bouten vastgezet. Tevens worden er feitelijk viervlakken gevormd door de ruimtes tussen elke drie met elkaar verbonden oorspronkelijke viervlakken, zodat er een ruimte vakwerk ontstaat. De koepel wordt via scharnierende flenskolommen op de ringboog gesteund en via de gevelkolommen naar de fundatie doorgezet.

De grote bouwwerken van lichte materialen zijn zo geconstrueerd dat ze geen massieve steunen nodig hebben, zoals de conventionele bouwwerken.

Het Aviodome
Het Aviodome bij Schiphol, de eerste 'geodetische' koepel in Europa. Het aluminium gebouw is ontworpen door R. Buckminster Fuller. De door Fuller toegepaste structuur heeft de handige eigenschap dat deze steviger wordt als je de bol groter bouwt. Het markante gebouw stamt uit 1971 en was lange tijd de grootste aluminium koepel ter wereld.
De overkapping van het voormalige luchtvaartmuseum bestaat uit een aluminium koepel, zijnde een deel van een bol met een straal van 34,14 m. Het is een Amerikaans patent en is in Amerika vervaardigd en verscheept naar Nederland. Dit is mogelijk omdat de hele koepel uit betrekkelijk kleine delen samengesteld wordt.
Ieder element bestaat uit een plaat aluminium, dik 2,286 mm, gesneden en gebogen tot een diamantvorming paneel, met daaraan verbonden een zeskantige buis van 88,9 mm geperst van hetzelfde materiaal. Er zijn 14 verschillende maten panelen toegepast voor de vorming van het oppervlak van de koepel. De hoofddiagonalen van de platen variëren in lengte van ± 2,72 m tot ± 3,56 m en de korte diagonalen van ± 1,73 m tot ± 2,18 m.

Het Aviodome bij Schiphol, de eerste 'geodetische' koepel in Europa, krijgt een nieuwe bestemming. De koepel wordt gedemonteerd en over 2 à 3 jaar zal het een onderdeel gaan vormen van een nieuwe kerk van de Levend Evangeliegemeente. Het kerkgebouw komt in de Haarlemmermeer te staan. - (klasse van verschijningsvormen van koolstof naar Buckminster Fuller genoemd: de fullerenen. De vorm van deze moleculen komt overeen met de structuur van zijn geodetische koepels. Het bekendste voorbeeld van een fullereen is buckminsterfullereen ('bucky-ball').

Websites:
. De Geschiedenis van Richard Buckminster Fuller en zijn wereldkaart (archtctr2.0.viernulvier.nl)
. (www.bfi.org)Pageviews vandaag: 77.