kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rijksbouwmeester

De Rijksbouwmeester adviseert de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting.

Zie rijksbouwmeester is ingesteld. Op 20 juni a.s. geeft minister Dekker van VROM het startsein voor diverse activiteiten die deze viering omlijsten.

Zo onthult zij de door een kunstenaar gemaakte markering van het ministeriegebouw van VROM, waarin het atelier Rijksbouwmeester gehuisvest is. Op vrijdag 23 juni vindt in het NAi in Rotterdam een debat plaats over de veranderende rol van de Rijksbouwmeester. Aansluitend op dit debat wordt de jubileumwand '1806 - 2006: 200 jaar Rijksbouwmeester' geopend. Deze kleine tentoonstelling is van zaterdag 24 juni tot en met zondag 1 oktober te bezichtigen.

Parallel hieraan vinden diverse activiteiten in Nederland plaats. In het ministerie van VROM in Den Haag en in lokale architectuurcentra verspreid over Nederland worden activiteiten georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan '200 jaar Rijksbouwmeester'. Tijdens de Dag van de Architectuur op 24 juni en tijdens Open Monumentendag op 9 september worden rondleidingen georganiseerd door een aantal gebouwen van rijksbouwmeesters. Gedurende de zomer zendt de AVRO tien korte documentaires uit waarin de diverse Rijksbouwmeesters centraal staan. Daarnaast zendt AVRO een documentaire uit over Paleis Soestdijk. Minister Dekker heeft deze week bekendgemaakt dat het Paleis in het najaar voor drie jaar opengesteld wordt voor het publiek.

Architect des Konings
In 1806 werd Jean Thomas Thibault door Lodewijk Napoleon benoemd als 'Architect des Konings'. Thibault wordt daarmee beschouwd als de stamhouder van het rijksbouwmeesterschap. Hij werd al snel belast met een brede adviesrol op het gebied van architectuur ten behoeve van de Nederlandse samenleving. Eén van zijn eerste opdrachten was de uitbreiding van Paleis Soestdijk (1815-1821). In de periode 1806-2006 heeft het rijksbouwmeesterschap een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Onder de huidige rijksbouwmeester Mels Crouwel wordt in 2006 aan deze tweehonderd jaar rijksbouwmeesterschap uitgebreid aandacht besteed met onder meer een kleine tentoonstelling en debat in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam en tv-documentaires van de AVRO.

Zie ook Rotterdam-Maaskantprijs 2004 waarin de Rijksbouwmeester werd voorgedragen.

Rol Rijksbouwmeester in 2006
Rijksbouwmeester Mels Crouwel is de eerste adviseur van de Rijksgebouwendienst en de minister van VROM op het gebied van architectuur; hij bevordert en bewaakt de architectonische kwaliteit en de stedenbouwkundige inpassing van rijksgebouwen zoals rechtbanken, gevangenissen, rijksmusea en ministeriegebouwen. Daarnaast adviseert de rijksbouwmeester gevraagd en ongevraagd de regering op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur(beleid) en beeldende kunst. Tot slot vervult de rijksbouwmeester een centrale functie bij de voorbereiding en uitvoering van het rijksarchitectuurbeleid.

Begin 2005 is het instituut rijksbouwmeester verbreed met drie rijksadviseurs op het terrein van landschap, cultureel erfgoed en infrastructuur. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de departementen van LNV, OCW en VenW en vormen met de rijksbouwmeester het College van Rijksadviseurs. De focus van het College ligt op het aansturen en stimuleren van ontwerpend onderzoek en ontwerp, op de borging van kwaliteit en op het verbeteren van het opdrachtgeverschap van de overheid.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 213.