kunstbus
Dit artikel is 19-08-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

rijksbouwmeester

De Rijksbouwmeester bevordert en bewaakt in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder meer de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische kwaliteit van rijksgebouwen. Daarbij heeft hij in het bijzonder aandacht voor monumenten en toepassing van beeldende kunst in rijksgebouwen. Daarnaast adviseert hij de regering gevraagd en ongevraagd over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting.

Voorheen werd de functionaris ook wel landsbouwmeester of rijksarchitect genoemd.

Architect des Konings

In 1806 werd Jean Thomas Thibault door Lodewijk Napoleon benoemd als 'Architect des Konings'. Thibault wordt daarmee beschouwd als de stamhouder van het rijksbouwmeesterschap. Hij werd al snel belast met een brede adviesrol op het gebied van architectuur ten behoeve van de Nederlandse samenleving. Eén van zijn eerste opdrachten was de uitbreiding van Paleis Soestdijk (1815-1821).

Tussen 1870 en 1920 waren er meerdere rijksbouwmeesters tegelijk, elk bij een andere bouwende rijksdienst. Met de vorming van de Rijksgebouwendienst in 1924 bleef er één rijksbouwmeester over.
Ten tijde van het rijksbouwmeesterschap van Jo Vegter (1958-1971) veranderde de taak, van leidinggevend ontwerper naar adviseur van de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst. Daarna, vooral vanaf het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw, nam het aantal vragen vanuit andere departementen toe en verbreedde de functie zich. Dat leidde uiteindelijk tot de noodzaak om naast de Rijksbouwmeester ook Rijksadviseurs te benoemen.

In de periode 1806-2006 heeft het rijksbouwmeesterschap een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Onder de rijksbouwmeester Mels Crouwel wordt in 2006 aan deze tweehonderd jaar rijksbouwmeesterschap uitgebreid aandacht besteed met onder meer een kleine tentoonstelling en debat in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam en tv-documentaires van de AVRO.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 750.