kunstbus
Dit artikel is 04-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

romaanse kunst

Onder romaanse stijl verstaat men de kunst in geheel West-Europa van Ca. 1000 tot in het begin van de 13de eeuw. Het was de eerste stijl die een algemene verspreiding kende in geheel Europa (ondanks duidelijke regionale verschillen).

De term romaans, in het Engels: romanesque, dateert uit 1820 en werd voor het eerst gebruikt door de Franse kunsthistoricus Charles de Gerville, die in de architectuur overeenkomsten zag met die van het oude Rome. De term werd algemeen geaccepteerd doordat De Gervilles bekendere collega Arcis de Caumont hem overnam. Tot 1820 waren andere termen in zwang, zoals voor-gotische, Byzantijnse en rondbogenstijl.

De brede verspreiding van de romaanse kunst was mogelijk door de ontsluiting van de West-Europese economie ten gevolge van de kruistochten. Er ontstonden zo nieuwe contacten met het Middellandse Zeegebied en het Nabije Oosten. Naast de economische ontsluiting was vooral de tijdelijke pacificatie tussen de West-Europese volkeren onderling een belangrijk gevolg van de kruistochten.

Romaanse architectuur
Kenmerkend voor romaanse architectuur is het gebruik van ronde bogen. Het gehele bouwwerk maakt een horizontale indruk. De muren zijn dik en zwaar en de vensters klein. De kerken hebben een basilicaal grondplan met transept.

Romaanse kunst
Het beeldhouwwerk staat in dienst van de architectuur. Dit geld ook voor de monumentale schilderkunst die in de vorm van fresco's op de muren waren aangebracht. De Romaanse schilderkunst onderscheidt zich door platte vlakken, vormen zonder diepte, vaak door contourlijnen omgeven.
De romaanse kunst heeft een sterk religieus karakter waardoor er in die tijd weinig profane werken vervaardigd.

In de laat-romaanse tijd, die alleen in Spanje en Duitsland tot bloei kon komen, ontaardt de Romaanse kunst tot een dramatische, opgewonden stijl, bekend als 'kanteelstijl'.

Vanuit Noord Frankrijk komt rond 1150 de gotische kunst in opmars.

Websites:
. San Giorgio, Benedetto Antelami, Godfried van Hoei, Raterius van Luik, Reinier van Hoei ...

Romaans (v. Lat. Romanus = Romeins), benaming voor een stijlperiode in de middeleeuwse Europese kunst tussen ca. 1000 tot ca. 1200 (in Noord-Frankrijk tot ca. 1150). De term werd voor het eerst gebruikt in 1820 door de Franse kunsthistoricus De Gerville, die in de bouwwijze samenhang zag met Romeinse motieven. Toen de term door de veel bekendere geleerde Arcis de Caumont was overgenomen, werd hij spoedig algemeen. Voordien had men van Byzantijnse, voor-gotische, Lombardische of rondbogenstijl gesproken; in Groot-Brittanniƫ noemt men het Romaans naast 'romanesque' ook 'Norman'.

Een belangrijk element in de romaanse cultuur is het monachaal karakter; de Benedictijnse abdijen waren de voornaamste centra van wetenschap en kunst. Uit de Benedictijnen kwam het grootste deel van de kunstenaars voort en zij waren het die de klassieke erfenis, speciaal de werken van de klassieke auteurs, voor de westerse beschaving behielden. Door de hervorming van Cluny ontketenden de Bourgondische Benedictijnen een Europese beweging die een uiterst belangrijke bijdrage leverde tot het ontstaan van een gemeenschappelijke trend in de Romaanse stijl.

Het romaans in de architectuur is te zien als de voortzetting van het ideaal dat Karel de Grote zich had gesteld, een voortbouwen op de laatklassieke en vroegchristelijke vormgeving. Dit ideaal herleefde in het Duitse Rijk tijdens de Ottoonse periode (ca. 950-1050) in iets gewijzigde vorm, terwijl zich elders, met name in Noord-Italiƫ en in bepaalde streken van Frankrijk, het eigenlijke romaans ontwikkelde.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.