kunstbus
Dit artikel is 16-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Willem Hesius

Zuid-Nederlands architect en filosoof, 11.06.1601 Antwerpen - 04.03.1690 aldaar.

Hesius, eigenlijk Willem Van Hees, was Jezuïet en hoogleraar in de filosofie te Leuven. Hij had als architect een aanzienlijk aandeel in de verspreiding van de barok in de Zuidelijke Nederlanden. Zijn belangrijkste werk is de voormalige jezuïetenkerk (thans St.-Michielskerk) te Leuven (1650-1671). Men herkent in de plastisch uitgewerkte gevel invloed van de Carolus Borromaeuskerk te Antwerpen. Op haar beurt zou de St.-Michielskerk invloed uitoefenen o.a. op de norbertijnenkerken te Ninove en te Grimbergen en op de kerk O.-L.-Vrouw ter Rijke Klaren (door Lucas Faydherbe) te Brussel. Hesius bouwde ook nog de jezuïetencolleges te Mechelen en te Gent. (Summa; Encarta 2001)

St.-Michielskerk, 1650-71, Leuven
Men herkent in de plastisch uitgewerkte gevel invloed van de Carolus Borromaeuskerk te Antwerpen. Op haar beurt zou de St.-Michielskerk invloed uitoefenen o.a. op de norbertijnenkerken te Ninove en te Grimbergen en op de kerk O.-L.-Vrouw ter Rijke Klaren (door Lucas Faydherbe) te Brussel.
De vroegere Jezuïetenkerk van de stad. Een altaar buiten de kerk. Bovenaan de Heilige hostie tussen twee engelen. Sterk gotiserende basiliek met toren en koepel over viering. Zware gevel, verticale richting. (?)
De geveldecoratie is van J. van Steen. (Cantecleer België 54)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 780.