kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Xaveer de Geyter

Rotterdam, van 1983 tot 1992.

Vestigt zich begin jaren negentig als zelfstandig architect.

Huise Brasschaat, Belgium (1990-1992),

Een architect in Vlaanderen wordt gedwee groot met het bouwen van villa's. Zo ook Xaveer De Geyter, leek het aanvankelijk. Zijn eerste twee gebouwen waren vrijstaande gezinswoningen. Vlaamser kan het nauwelijks. Het werk van De Geyter, die begin jaren '90 schuchter zijn gebouwde woningen [Braschaat, Mariakerke en Sint-Niklaas] toonde, heeft een enorme schaalsprong gemaakt. Slechts weinig architectenbureaus hebben zich met zo weinig projecten, laat staan gerealiseerde projecten, een reputatie weten op te bouwen. Begin jaren negentig bouwde Xaveer De Geyter de woningen - de enige tot nog toe - die tot op vandaag nog steeds als exemplarisch en actueel gelden. Deze typische en gewone Vlaamse bouwopdracht, de villa op de verkaveling, radicaliseerde hij uitermate door de stedenbouwkundige voorschriften tot op het bot te thematiseren en door kritisch in te spelen op de verwachtingspatronen van de bewoners.

Hoe belangrijk deze woningen ook mogen zijn, de ambities van het bureau liggen vandaag duidelijk elders. Intussen is hij een van de spraakmakende architecten, genomineerd voor de prestigieuze Mies van der Roheprijs, nl. voor een hoogbouwproject in Breda, de Chassé Park-appartementen.

Chassé Park-appartementen, Breda, (1996-2001),
Xaveer De Geyter staat voor uitzonderlijke architectuur. Zijn belang voor een hele generatie ontwerpers kan niet worden onderschat. Zijn internationale uitstraling blijkt uit de selecties voor de Mies van der Rohe-Prijs voor zijn woning in Brasschaat en voor het project op het Chassé-terrein te Breda. De woontorens met honderd zesenvijftig appartementen op het Chasséterrein in Breda zullen ervoor zorgen dat nieuwe visies met betrekking tot thema's als proximiteit, densiteit en stedelijk wonen aan de realiteit getoetst worden.

Urban plan Ilot Saint-Maurice, Lille, France (1996-),
Europa Cross Point, Brussels, Belgium (1997-1998),

In 1997 start hij zijn eigen architectenbureau 'Xaveer De Geyter Architecten'. Zijn kantoor groeit al snel uit tot een bezetting van mneer dan 20 man.

Xaveer de Geyter in 1999 een prijsvraag gewonnen voor een nieuw station met omgeving.
Hij heeft 4 gebieden onder handen genomen aan beide zijden van het spoor en daarmee eigenlijk Gent van een nieuw hart voorzien. Een gebied met bedrijven in losse verkaveling ten zuiden van het spoor heeft een verdichtingsoperatie ondergaan met het bebouwen van alle binnengebieden. De openheid is gehandhaafd door het zorgvuldig componeren van zichtlijnen. Een groen gebied met vooral onderwijsvoorzieningen wordt een verdichte campus waardoor er een betrekking ontstaat van de gebouwen op elkaar. Een lange strook langs de spoordijk, tot in het hart van de stad, wordt opgehoogd tot spoorniveau. Op en in dit zandlichaam wordt een serie stevige solitaire gebouwen voorzien. Deze strook verdicht zich tot nabij het nieuwe station met hoogbouw in een zeer dichte pakking. Tussen al deze gebouwen ontstaat een publiek park en een overdekte publieke ruimte.
Tenslotte wordt het verkeersplein dat voor het station ligt verschoven tot onder de perrons. Dit wordt mogelijk door het dijklichaam geheel weg te graven. Hierdoor ontstaat er de gewenste verbinding tussen beide stadsdelen en kunnen de perrons direct verbonden worden met het maaiveld en een gigantische stalling voor 5000 fietsen onder het maaiveld. Boven de perrons is een gigantische glazen kap ontworpen die niet alleen de perrons droog houdt maar al van verre het station zichtbaar maakt. Het station is hiermee geen gebouw meer maar een paar hectare stadsweefsel.

University of Ghent, Belgium (2000-),
Private house, Blue Moon, Groningen, the Netherlands (2000-),
Headquarter of Cheong Moon Gak Publisher, Seoul, Korea (2001-),

After-Sprawl
De publicatie After-Sprawl toont de resultaten van een recent stedenbouwkundig onderzoek van het bureau. Dit onderzoek formuleert een nieuwe houding ten aanzien van de hedendaagse stad. Door de toenemende sprawl (de bezetting van het landschap) vinden we in West-Europa meer en meer gebieden terug die gekenmerkt worden door een diffuse stedelijkheid of door een stedelijke netwerk. Xaveer De Geyter Architecten onderzocht vier van dit soort gebieden in West-Europa: Randstad Holland, het gebied Brussel-Antwerpen-Gent in België, Zürich-Basel in Zwitserland en Veneto in Italië. Dit boek documenteert en analyseert de gevolgen van sprawl voor de gebouwde ruimte, introduceert een nieuw begrippenapparaat en doet ruimtelijke voorstellen voor de hybride stedelijkheid van de After-Sprawl.

Met een gering aantal projecten is het bureau Xaveer De Geyter Architecten uit Brussel erin geslaagd een zeer gedegen internationale reputatie op te bouwen. Pretentieloze architectuur en stedenbouw kenmerken de grootschalige studies en projectvoorstellen van dit bureau waarbij een scherpzinnige en radicale ontwerpwijze wordt gehanteerd.

Zijn oeuvre is uitgegroeid van de typische ééngezinswoning in de Vlaamse verkaveling tot een kritische ruimtelijke verwerking van het landschap. Het denken van De Geyter getuigt van een inhoudelijke potentie om een nieuwe en actuele problematiek in te lassen in een proces waarbij zowel stedelijke densiteiten als landschappelijke herstructureringen noodzakelijk zijn. Uit de meest recente studies en projecten van het bureau valt een hang naar grootschalige, inhoudelijk subversieve en markteconomische stedenbouw te ontwaren. Een stedenbouw die bol staat van strakke no-nonsense opties ingegeven door het innemen van hyperrealistische standpunten.

December 2004 Xaveer de Geyter wint prijsvraag Europees patentkantoor,
De Nederlandse bureaus MVRDV en Ton Venhoeven (ism Itten + Brechbühl) eindigden respectievelijk tweede en vijfde. Micha de Haas miste de laatste vijf. .
Het plan van winnaar Xaveer de Geyter bestaat uit een aantal geschakelde hoogbouwtorens en een laagbouw met collectieve voorzieningen en parkeerruimte langs en onder een parkachtige plaza. De hoogbouw heeft twee gezichten (een Januskop in de woorden van De Geyter), enerzijds oogt het als een serie autonome torens elk met een eigen gevelbehandeling (glaskleur, graden van transparantie en verschillende gridlijnen) Aan de zijde van de plaza heeft het een eenduidige gevelbeeld dat is opgebouwd uit verschillende lagen. De jury lijkt vooral de functionaliteit, efficiency en flexibiliteit van het plan te waarderen.

Dialogische ruimten - Een interview met Xaveer de Geyter en Lieven de Boeck.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.