kunstbus

Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.

aanspreekvorm

Aanspreekvorm

In het Nederlandstalig taalgebied zijn onderstaande aanspreekvormen gebruikelijk (met name in formelere, schriftelijke correspondentie), hoewel zij (met name sinds de jaren zeventig) minder worden gebruikt.

(Nederlandse & Belgische) Koninklijke Familie
Koning: (Zijne, Uwe) Majesteit. Briefaanhef en in gesprek: Sire;
Koningin: (Hare, Uwe) Majesteit. Briefaanhef en in gesprek: Mevrouw;
Aartshertog (Aartshertog en Prins Lorenz van Oostenrijk-Este, zijn echtgenote en kinderen): (Zijne, Hare, Uwe) Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid
Prins(es) (koninklijke familie): (Zijne, Hare, Uwe) Koninklijke Hoogheid;
Prins(es) (zonen en schoondochters van prinses Margriet der Nederlanden): (Zijne, Hare, Uwe) Hoogheid.
Belgische Prinsen van Koninklijken bloede worden aangesproken met Monseigneur.

Adel
Prins : (Zijne, Hare, Uwe) hoogheid.
Prins (Duitse adel in Nederland): (Zijne, Hare, Uwe) doorluchtige hoogheid.
Hertog/hertogin: (Zijne, Hare, Uwe) genade
Markgraaf:(Zijne, Hare, Uwe) genade
Graaf/gravin: Hooggeboren heer/vrouwe. Adressering: De hooggeboren heer/vrouwe {voorletters} graaf/gravin {achternaam}.
Burggraaf:Hooggeboren heer/vrouwe.
Baron/barones: Hoogwelgeboren heer/vrouwe.
Ridder/jonkvrouwe: Hoogwelgeboren heer/vrouwe
Jonkheer/jonkvrouwe: Hoogwelgeboren heervrouwe. Adressering: De hoogwelgeboren heer/vrouwe Jonkheer/Jonkvrouw {naam}.
Een ongehuwde dame van adel wordt aangesproken met freule. In de adressering gebruikt men de titel.

Militairen
(Lt)-generaal, (vice)-admiraal: Excellentie.
Hoofdofficier: Hoogedelgestrenge Heer (Vrouwe).
Officieren tot en met kapitein: Weledelgestrenge Heer (Vrouwe).

Diplomaten en Politici
Ambassadeurs: (Zijne, Hare, Uwe) Excellentie.
Ministers: (Zijne, Hare, Uwe) Excellentie.
Staatssecretaris: (Zijne, Hare, Uwe) Excellentie
Burgemeester: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Kamerlid: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Hoge ambtenaar: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Lid van Raad van State: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Wethouder: Edelachtbare Heer/Vrouw
Gemeenteraadslid: Edelachtbare Heer/Vrouw
Lid Provinciale Staten: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Commissaris van politie: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Notarissen: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Middelhoge ambtenaar: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Rector van een middelbare school: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe

Rechterlijke macht
Hoge Raad: raadsheer(-commissaris), (plv.) procureur-generaal, (plv.) advocaat-generaal, griffier: Edelhoogachtbare Heer (Vrouwe).
Gerechtshof: raadsheer(-commissaris), (hoofd)advocaat-generaal, griffier: Edelgrootachtbare Heer (Vrouwe).
Rechtbank: rechter(-commissaris), (hoofd)officier van justitie, griffier: Edelachtbare Heer (Vrouwe).

Geestelijkheid
Paus: (Zijne, Uwe) Heiligheid
Kardinaal: (Zijne, Uwe) Eminentie
Bisschop: Zijne Hoogwaardige Excellentie, Monseigneur
Abt en Prelaat: Hoogwaardige Heer
Kanunnik: Hoogeerwaarde Heer
Gardiaan of Prior : Wel- of Zeereerwaarde Pater
Deken: Hoogeerwaarde Heer of Zeereerwaarde Heer Deken
Rabbijn: Weleerwaarde Heer
Predikant en Dominee: Weleerwaarde Heer/Vrouwe
Pastoor: Zeereerwaarde Heer Pastoor
Diaken en Priester: Eerwaarde Heer
Aalmoezenier en Kapelaan: Weleerwaarde Heer
Zuster overste: Eerwaarde Moeder
Zuster: Eerwaarde Zuster

Burgerij
Machinist: Meester
Zonder bijzondere functie: De heer/Mevrouw.

Hoger onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs
(bij meerdere titels: alleen de vorm behorende bij de 'hoogste' titel gebruiken.)
Hoogleraar (titel: prof.): Hooggeleerde heer/vrouwe
Doctor (titel: dr.): Weledelzeergeleerde heer/vrouwe
Doctor honoris causa (titel: dr.h.c.): Weledelzeergeleerde heer/vrouwe
Ingenieur (titel: ir. of MSc): Weledelgestrenge heer/vrouwe
Meester in de rechten (titel: mr., LLM of MA): Weledelgestrenge heer/vrouwe
Doctorandusgraad (titel: drs., MSc of MA): Weledelgeleerde heer/vrouwe
Arts (titel: drs. met achter naam Arts): Weledelgeleerde heer/vrouwe (tenzij gepromoveerd)
Master of Science (titel: MSc): Weledelgeleerde heer/vrouwe
Master of Science (titel: MSc): Weledelgestrenge heer/vrouwe (indien ingenieursstudie)
Master of Laws (titel: LLM): Weledelgestrenge heer/vrouwe
Bachelor (of Science/Arts) (titel: BSc/BA): De heer/Mevrouw
Kandidaats (titel: Kand.): De heer/Mevrouw

Hoger beroepsonderwijs en postinitieel onderwijs
Master (titel: M met toevoeging): Weledelgeleerde heer/vrouwe
Master (titel: M met toevoeging): Weledelgestrenge heer/vrouwe (indien onderwijs op gebied van landbouw, natuurwetenschappen of techniek)
Bachelor (titel: B met toevoeging): De heer/Mevrouw
Ingenieur (titel: ing.): De heer/Mevrouw
Baccalaureus (titel: bc.): De heer/Mevrouw

Zie ook titulatuur

Zie ook predicaat


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanspreekvorm.


Pageviews vandaag: 2295.