kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aanspreekvorm

Aanspreekvorm

In het Nederlandstalig taalgebied zijn onderstaande aanspreekvormen gebruikelijk (met name in formelere, schriftelijke correspondentie), hoewel zij (met name sinds de jaren zeventig) minder worden gebruikt.

(Nederlandse & Belgische) Koninklijke Familie
Koning: (Zijne, Uwe) Majesteit. Briefaanhef en in gesprek: Sire;
Koningin: (Hare, Uwe) Majesteit. Briefaanhef en in gesprek: Mevrouw;
Aartshertog (Aartshertog en Prins Lorenz van Oostenrijk-Este, zijn echtgenote en kinderen): (Zijne, Hare, Uwe) Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid
Prins(es) (koninklijke familie): (Zijne, Hare, Uwe) Koninklijke Hoogheid;
Prins(es) (zonen en schoondochters van prinses Margriet der Nederlanden): (Zijne, Hare, Uwe) Hoogheid.
Belgische Prinsen van Koninklijken bloede worden aangesproken met Monseigneur.

Adel
Prins : (Zijne, Hare, Uwe) hoogheid.
Prins (Duitse adel in Nederland): (Zijne, Hare, Uwe) doorluchtige hoogheid.
Hertog/hertogin: (Zijne, Hare, Uwe) genade
Markgraaf:(Zijne, Hare, Uwe) genade
Graaf/gravin: Hooggeboren heer/vrouwe. Adressering: De hooggeboren heer/vrouwe {voorletters} graaf/gravin {achternaam}.
Burggraaf:Hooggeboren heer/vrouwe.
Baron/barones: Hoogwelgeboren heer/vrouwe.
Ridder/jonkvrouwe: Hoogwelgeboren heer/vrouwe
Jonkheer/jonkvrouwe: Hoogwelgeboren heervrouwe. Adressering: De hoogwelgeboren heer/vrouwe Jonkheer/Jonkvrouw {naam}.
Een ongehuwde dame van adel wordt aangesproken met freule. In de adressering gebruikt men de titel.

Militairen
(Lt)-generaal, (vice)-admiraal: Excellentie.
Hoofdofficier: Hoogedelgestrenge Heer (Vrouwe).
Officieren tot en met kapitein: Weledelgestrenge Heer (Vrouwe).

Diplomaten en Politici
Ambassadeurs: (Zijne, Hare, Uwe) Excellentie.
Ministers: (Zijne, Hare, Uwe) Excellentie.
Staatssecretaris: (Zijne, Hare, Uwe) Excellentie
Burgemeester: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Kamerlid: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Hoge ambtenaar: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Lid van Raad van State: Hoogedelgestrenge Heer/Vrouw
Wethouder: Edelachtbare Heer/Vrouw
Gemeenteraadslid: Edelachtbare Heer/Vrouw
Lid Provinciale Staten: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Commissaris van politie: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Notarissen: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Middelhoge ambtenaar: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe
Rector van een middelbare school: Weledelgestrenge Heer/Vrouwe

Rechterlijke macht
Hoge Raad: raadsheer(-commissaris), (plv.) procureur-generaal, (plv.) advocaat-generaal, griffier: Edelhoogachtbare Heer (Vrouwe).
Gerechtshof: raadsheer(-commissaris), (hoofd)advocaat-generaal, griffier: Edelgrootachtbare Heer (Vrouwe).
Rechtbank: rechter(-commissaris), (hoofd)officier van justitie, griffier: Edelachtbare Heer (Vrouwe).

Geestelijkheid
Paus: (Zijne, Uwe) Heiligheid
Kardinaal: (Zijne, Uwe) Eminentie
Bisschop: Zijne Hoogwaardige Excellentie, Monseigneur
Abt en Prelaat: Hoogwaardige Heer
Kanunnik: Hoogeerwaarde Heer
Gardiaan of Prior : Wel- of Zeereerwaarde Pater
Deken: Hoogeerwaarde Heer of Zeereerwaarde Heer Deken
Rabbijn: Weleerwaarde Heer
Predikant en Dominee: Weleerwaarde Heer/Vrouwe
Pastoor: Zeereerwaarde Heer Pastoor
Diaken en Priester: Eerwaarde Heer
Aalmoezenier en Kapelaan: Weleerwaarde Heer
Zuster overste: Eerwaarde Moeder
Zuster: Eerwaarde Zuster

Burgerij
Machinist: Meester
Zonder bijzondere functie: De heer/Mevrouw.

Hoger onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs
(bij meerdere titels: alleen de vorm behorende bij de 'hoogste' titel gebruiken.)
Hoogleraar (titel: prof.): Hooggeleerde heer/vrouwe
Doctor (titel: dr.): Weledelzeergeleerde heer/vrouwe
Doctor honoris causa (titel: dr.h.c.): Weledelzeergeleerde heer/vrouwe
Ingenieur (titel: ir. of MSc): Weledelgestrenge heer/vrouwe
Meester in de rechten (titel: mr., LLM of MA): Weledelgestrenge heer/vrouwe
Doctorandusgraad (titel: drs., MSc of MA): Weledelgeleerde heer/vrouwe
Arts (titel: drs. met achter naam Arts): Weledelgeleerde heer/vrouwe (tenzij gepromoveerd)
Master of Science (titel: MSc): Weledelgeleerde heer/vrouwe
Master of Science (titel: MSc): Weledelgestrenge heer/vrouwe (indien ingenieursstudie)
Master of Laws (titel: LLM): Weledelgestrenge heer/vrouwe
Bachelor (of Science/Arts) (titel: BSc/BA): De heer/Mevrouw
Kandidaats (titel: Kand.): De heer/Mevrouw

Hoger beroepsonderwijs en postinitieel onderwijs
Master (titel: M met toevoeging): Weledelgeleerde heer/vrouwe
Master (titel: M met toevoeging): Weledelgestrenge heer/vrouwe (indien onderwijs op gebied van landbouw, natuurwetenschappen of techniek)
Bachelor (titel: B met toevoeging): De heer/Mevrouw
Ingenieur (titel: ing.): De heer/Mevrouw
Baccalaureus (titel: bc.): De heer/Mevrouw

Zie ook titulatuur

Zie ook predicaat


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanspreekvorm.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.