kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Adam en Eva

Adam en Eva waren volgens de Bijbel de eerste man en de eerste vrouw. Het Bijbelboek Genesis vertelt dat God Adam schiep door leven te blazen in het "stof der aarde" (Gen. 2:7). Later creëerde Hij Eva uit een rib van Adam.

God had met de mens het volgende doel: Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. — NBV, Gen. 1:28

De visie van de Bijbel over Adam en Eva
God plaatste Adam en Eva in de Hof van Eden (het Aards Paradijs), en vertelde hen dat zij het fruit van alle bomen in de tuin konden eten, behalve het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zij leefden gelukkig tot een slang (Satan) Eva verleidde om de verboden vrucht (traditioneel een appel) te eten. Zij at het, en gaf het fruit ook aan Adam, die er ook van at. Zij werden zich op dat moment onmiddellijk bewust van hun naaktheid en gingen zich ervoor schamen.

Als straf voor de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, leidde God hen door de tuin naar de wereld buiten, waar Eva beviel en in Adam zijn levensonderhoud moest voorzien. Het belangrijkste gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva was echter de dood: "U bent als stof gekomen, en zal als stof terugkeren", zei God.

Na te zijn verdreven uit het Hof van Eden, kregen zij kinderen. Drie zoons worden met name genoemd: Kaïn en Abel, daarna Seth. Zo werden Adam en Eva letterlijk de ouders van het mensdom.

De zondeval
De zonde van Adam en Eva en hun voortvloeiend verlies van de gunst van God en hun plezierig verblijf in het Paradijs staat bekend als de zondeval.
In het christendom is de term zondeval geïntroduceerd. Het wordt voorgesteld als een keerpunt in de Bijbelse geschiedenis van de mens.
Wat men gangbaar aanduidt als de zondeval is te vinden in Genesis 3. Hierin wordt de eerste vrouw, Eva, door het sluwste van alle wilde dieren, de slang, verleid een vrucht van de "boom van de kennis van goed en kwaad" te eten, terwijl God die handeling verboden heeft. Adam wordt daarna door zijn vrouw overgehaald hetzelfde te doen.
Hun ogen worden erdoor geopend; met dat ze een hap van de vrucht nemen, beseffen ze dat ze tegen Gods wil in zijn gegaan. Ze schamen zich voor elkaar en voor God, bedekken hun naakte lichamen en verstoppen zich voor God omdat ze Hem niet meer onder ogen durven te komen.
Doordat Adam en Eva de vertrouwensrelatie met God verbroken hebben, bestraft Hij hen zwaar. Hij neemt hen het eeuwige leven af, zet zijn vriendschap met hen stop en verdrijft hen uit de tuin van Eden.
De slang uit het verhaal wordt algemeen geïdentificeerd met satan.

In de kunst is de betreffende vrucht vaak voorgesteld door een appel. Dit idee is ingegeven door de Latijnse naam van de appel: 'malus', wat behalve 'appel' ook 'slecht' betekent. Uit het verhaal van Genesis 3 valt echter niet op te maken of het een appel was of een andere vrucht, en kan het zelfs een vrucht zijn geweest van een boom die wij nu niet meer kennen.

Begraafplaats
Volgens de joodse gemeenschap liggen Adam en Eva in de Grot van Machpela begraven in de omgeving van Hebron. Volgens sommige islamitische bronnen bevindt Eva's graf zich in de Saoedische havenstad Djedda.

Genealogie
In Genesis 4 worden Kaïn, Abel en Seth genoemd als kinderen van Adam en Eva. In een van de pseudepigrafen van de Bijbel, het Boek der Jubileeën, worden negen kinderen van Adam en Eva genoemd, waaronder dochters met namen als Azûrâ, Awân, Lebuda en Qelimath. Azûrâ werd de vrouw van Abel en Awân de vrouw van Kaïn.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_en_Eva

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 130.