kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Agamemnon

Agamemnon (Gr. Ἀγαμέμνων) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Atreus, koning van Mycene, en Airope.

Bij de Trojaanse oorlog, die werd gevoerd voor Menelaos, Agamemnons broer, was Agamemnon legeraanvoerder. Agamemnon was getrouwd met de halfzus van Helena (Menelaos' vrouw, die dus in Troje bij Paris zat), Klytaimnestra.

Agamemnon had aan Artemis beloofd het mooiste dat hij ving bij de jacht te zullen offeren. Dat deed hij niet en daarom liet Artemis een ongunstige wind opsteken zodat de Grieken niet naar Troje konden vertrekken. Om toch een gunstige wind te krijgen, moest hij, onder druk van het leger, zijn dochter Iphigineia offeren. Zijn vrouw, Klytaimnestra, was woedend. Volgens een ander verhaal was Agamemnon vlak voor het vertrek op jacht geweest. Één van de herten die hij doodde, was één van de lievelingsherten van Artemis. Toen hij daarna ook nog beweerde beter te kunnen jagen dan Artemis, zorgde de godin voor een windstilte, zodat de Grieken niet naar Troje konden afvaren.

Tijdens de oorlog, tijdens welke Agamemnon jarenlang van huis was, begon Klytaimnestra een relatie met Aigisthos, zoon van Thyestes (dus Agamemnons neef). Toen Agamemnon als overwinnaar terugkwam van Troje, met onder andere de Trojaanse prinses Kassandra als oorlogsbuit, vermoordde Klytaimestra hem in bad.

Agamemnon en Klytaimestra hadden vier kinderen: Iphigeneia, Elektra, Chrysotemis en Orestes. Chrysotemis speelde geen belangrijke rol in de Griekse mythologie en wordt daarom vaak weggelaten. De andere drie kinderen droegen de Tantalusvloek verder mee in hun leven. Elektra en Orestes wreekten hun vader door hun moeder en haar minnaar te vermoorden.

Het Tantalos-geslacht
Agamemnon vormt samen met zijn broer Menelaos en zijn neef Aigisthos de vierde generatie van het Tantalos-geslacht (zie afbeelding). Het geslacht werd voortdurend gekweld door straffen van de goden, waarvan de oorzaak ook bij de goden zelf lag.

Tantalos, de stamvader, was een schatrijke koning in Klein-Azië en leefde op gelijke voet met de goden. Hij wilde hun alwetendheid op de proef stellen en nodigde de goden uit voor een diner waarvoor hij z'n eigen zoon Pelops doodde en die voorschotelde. Alle goden weigerden te eten, behalve Demeter, die uit verdriet over haar dochter die in de onderwereld verkeerde haar gedachten er niet zo bij had, en een stuk van de schouder van Pelops at. Vervolgens werd Pelops weer tot leven gewekt en kreeg hij een ivoren schouder.

De goden straften Tantalos in de Tartaros met de bekende Tantaluskwelling. Water dat net zijn mond niet bereikte en appels boven hem die hij net niet kon grijpen.

Ook had Tantalos een dochter, Niobe. Die beledigde Leto (de moeder van Apollon en Artemis) met het feit dat Leto maar twee kinderen had en zijzelf veertien. Apollon en Artemis wreekten hun moeder voor deze belediging. Artemis doodde alle dochters van Niobe en Apollon al haar zonen.

Pelops had echter twee zonen, Thyestes en Atreus. Beide zonen vochten een aantal keren voor de troon. Uiteindelijk was het Atreus die standhield.

Atreus kreeg twee zonen: Agamemnon en Menelaos. Agamemnon werd koning van Mycene, Menelaos van Sparta.

Zie ook: Griekse mythologie ¦ Trojaanse oorlog


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Agamemnon

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.