kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955)

De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en tijdproblemen en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels.

Einstein wordt als de belangrijkste wetenschapper sinds Isaac Newton beschouwd. De relativiteitstheorie brengt het verband aan tussen ruimte, tijd en zwaartekracht. Einstein bedacht de formule: energie = massa x lichtsnelheid², waarmee dat verband wiskundig werd vastgelegd. Later kon men tijdens atoomonderzoek vaststellen, dat Einstein gelijk had.

Albert Einstein werd geboren in Ulm (Duitsland) op 14 Maart 1879.
In 1884 verhuisde hij samen met zijn gezin naar Munich vanwege een nieuwe baan van zijn vader.
Op de middelbare school blonk Einstein alleen uit in wiskunde.
Hij studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool in Zürich.
In 1901 werd Einstein genaturaliseerd tot Zwitser.
Van 1902 tot 1909 werkte hij bij de Octrooiraad te Bern.
In 1905, op 26 jarige leeftijd, schrijft Albert de grondbeginselen van wat zou uitgroeien tot de beroemde relativiteitstheorie. Om precies te zijn: op 30 juni stuurde hij zijn artikel "Veranderingen en ontwikkelingen in de Elektrodynamica" naar een Duits natuurkundig tijdschrift. Hierin is voor het eerst sprake van E = m*c2. Later in 1907 begint hij met het uitwerken van de wetten van de speciale relativiteitstheorie.
Van 1909-1911 was hij hoogleraar van theoretische fysica aan de Universiteit van Zurich.
Van 1911 tot 1912 had hij dezelfde baan, echter beoefende hij deze in Praag.
In 1913 werd hij gekozen als lid van de Academie van de wetenschap in Berlijn.
Einstein kreeg zijn Duitse nationaliteit terug in 1914 waarna hij 19 jaar lang als professor in de fysica in Berlijn bleef werken.
Daarnaast was hij hoogleraar in Leiden (Nederland) van 1920 tot officieel 1946.
Albert Einstein werd in 1922 onderscheiden met de Nobelprijs voor natuurkunde voor 1921. Deze prijs kreeg hij niet voor zijn relativiteitstheorie, maar voor de verklaring van het foto-elektrisch effect.
Vanwege de nazi's echter besloot hij in 1933 om zijn Duitse burgerschap op te geven.
Hij was jood en zionist en ging via België en Engeland naar de Verenigde Staten van Amerika.
Hij verhuisde naar de Verenigde Staten, waar hij in Princeton (New Jersey) als hoogleraar in de theoretische fysica werkte tot 1945.
Hij kreeg de Amerikaanse nationaliteit in 1941.
Albert Einstein overleed op 18 April 1955.

Albert Einstein En Kernenergie
Kernenergie is gebaseerd op het volgende principe: een atoomkern bestaat uit protonen en neutronen. De massa van de atoomkern is altijd een klein beetje minder dan alle neutronen en protonen in een kern los. Dit verschil in massa noemen we het "massadefect". Volgens de relativiteitstheorie van Einstein, E=mc2, is er een overeenkomst tussen massa (m) en energie (E). Dit betekent dat de protonen en neutronen meer energie bevatten als ze gesplitst zijn. Deze hoeveelheid energie staat gelijk aan het massadefect. Volgens de theorie van Einstein, moet je energie toevoegen om een kern te splijten. Je zou dus de stabiliteit van de kern kunnen bepalen met behulp van het massadefect. Een kern met een hoge stabiliteit is moeilijk splijtbaar. Dus als je een onstabiele kern omzet naar een stabiele kern komt er energie vrij. Dit is de achtergrond van kernenergie zoals wij die kennen, en die is gebaseerd op de theorie van Einstein.

Einstein En Politiek
Einstein had als wetenschapper vrij veel met politiek te maken. Sinds de Eerste Wereldoorlog is hij zich met politiek gaan bemoeien. In zijn ogen was oorlog voeren het verspillen van mensenlevens, en dat uitte hij ook. Hij was voorstander van burgerlijke ongehoorzaamheid, die dienstweigering teweeg bracht. Zijn collega's hadden weinig begrip voor zijn politieke manier van denken.
Na de oorlog wilde hij de internationale contacten van Duitsland verbeteren, wat hem niet populairder maakte. Na verloop van tijd werd er een anti-Einstein beweging opgericht, en er kwam een boek uit: "100 Auteurs tegen Einstein". Zijn reactie hierop was: 'Als ik het echt bij het verkeerde eind heb, had 1 auteur kunnen volstaan'.
Toen in 1933 Hitler aan de macht kwam, is Einstein verhuisd naar de Verenigde Staten, en is nooit teruggekeerd. De Duitsers waren er alles behalve rouwig om, dat Einstein vertrokken was.
Hij was bang dat zijn Duitse ex-collega's een atoombom zouden bouwen, en heeft de Verenigde Staten aangezet op het produceren van een eigen ontwerp atoombom. Maar hierbij heeft hij wel de Amerikaanse samenleving gewaarschuwd voor een kernoorlog. Hij attendeerde de samenleving op de gevaren hiervan, en stelde een internationale controle voor kernwapens voor.
Met het Manhattan-project onder leiding van Oppenheimer ontwikkelden de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog het wapen waarmee hele steden weggevaagd konden worden.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.