kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Albert Schweitzer

Albert Schweitzer (1875-1965)

Duits-Franse theoloog, wijsgeer, arts, musicus, auteur en zendeling,

'Eerbied voor het leven ' Voor A.S. is dit de basis voor een leefbare samenleving. Zijn invloed op velerlei gebied is duidelijk herkenbaar. Hetgeen hijzelf belangrijk en waardevol achtte, heeft hij niet alleen zelf ook in praktijk gebracht, maar ook onder de aandacht gebracht van vele leidende figuren in de samenleving.

Hij is, behalve door zijn medisch werk in Afrika, vooral bekend geworden door zijn filosofie over cultuur en ethiek, en als musicus door zijn studies en interpretatie van de muziek van Johann Sebastian Bach.

Albert Schweitzer werd op 14 januari 1875 geboren in Kaysersberg, in de noordelijke, toen Duitse Elzas, het tegenwoordige Franse Haut-Rhin Departement.

- Hij studeerde theologie en filosofie, was organist, predikant, docent en schrijver.
- Op zijn dertigste begon hij nog aan een artsenopleiding.
- In 1913 vertrok Schweitzer naar Lambarene waar hij tot zijn dood in 1965 zijn werk als arts verrichtte.
- Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 1952 Voor het stichten van het Lambarene Ziekenhuis in Gabon.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.