kunstbus
Dit artikel is 28 10 2016 10:54 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alfred Ayer

Sir Alfred Jules Ayer (Londen 1910 - Londen 1989) was een filosoof die hielp het logisch positivisme te populariseren in Engelstalige landen door middel van zijn boeken Taal, waarheid en logica (1936) en Het probleem van kennis (1956).

A.J. Ayer woonde in Eton en studeerde de Klassieken in Oxford. Daarna verbleef hij een jaar te Wenen, waar hij zich met name in de filosofie van de Wiener Kreis verdiepte. In menig opzicht was hij de filosofische opvolger van Bertrand Russell, hoewel hij meer bekendheid bereikte door het aanpassen van ideeën van anderen dan door ware originaliteit. Hij is misschien het bekendst om zijn controleprincipe, een poging tot het creëren van een proces om te bepalen of een zin een logische betekenis heeft.

Alfred Ayer had een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de hedendaagse analitische filosofie. Hij bestreed de metafysische pretenties van de klassieke filosofie. Volgens hem kan de filosofie geen uitspraken doen over kwesties die de ervaring te boven gaan. Volgens Ayer heeft de filosofie maar één taak, namelijk het verhelderen van de basisbegrippen van de empirische wetenschappen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.