kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alfred Dreyfus

Joods-Franse officier, (Mulhouse, 9 oktober 1859 - Parijs, 12 juli 1935), die vooral bekend werd door de naar hem genoemde Dreyfus-affaire.

Dreyfus-affaire kort
Dreyfus werd op 15 oktober 1894 gearresteerd op grond van valse documenten waaruit zou blijken dat hij verraad zou hebben gepleegd (hij zou een spion zijn voor Duitsland); het feit dat hij een jood was had met dit alles te maken. Op 5 januari 1895 werd Dreyfus tijdens een geheim proces uit zijn rang gezet en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, uit te zitten op het beruchte Duivelseiland (voor de kust van Frans-Guyana). Zijn veroordeling veroorzaakte veel opschudding en diverse personen hebben zich beijverd hem vrij te krijgen. Dit kreeg zijn beslag op 19 september 1899 toen Dreyfus amnestie kreeg. Pas op 12 juli 1906 werd hij echter helemaal vrijgesproken van de hem ten laste gelegde aanklachten. Hij werd gerehabiliteerd en ontving de rang van majoor. Onder anderen de bekende Franse schrijver Émile Zola heeft zich voor zijn vrijlating en rehabilitatie ingezet met zijn beroemde pamflet uit 1898 getiteld J'accuse...! (wat 'ik beschuldig' betekent).

De Dreyfusards (Frans: dreyfusards) waren tijdens de Dreyfus-affaire de medestanders van de Joodse kapitein Alfred Dreyfus. De mensen die vóór de veroordeling van Dreyfus waren (en ook bij dat standpunt bleven, ondanks dat in 1898 bekend werd gemaakt dat het voor Dreyfus belastende document vervalst was) werden Anti-Dreyfusards genoemd. Zijn voorstanders, de Dreyfusards streden voor de heropening van de zaak omdat deze niet eerlijk was geweest (geen inzage verdediging in de geheime documenten) en omdat men meende dat de Franse majoor van Hongaarse afkomst, Charles-Ferdinand Walsin Esterhazy de echte spion was.
De Dreyfusards waren linkse intellectuelen, republikeinen, socialisten, kunstenaars en progressieve journalisten.

De Dreyfus-affaire was een schandaal dat rond de vorige eeuwwisseling grote gevolgen had in de Franse politiek. Het schandaal draaide om de valse veroordeling van de joods-Franse officier Alfred Dreyfus (1859-1935). Dreyfus werd er onterecht van beschuldigd een spion voor Duitsland te zijn. De doorslaggevende rol in de openbaarmaking van het schandaal werd gespeeld door de schrijver Émile Zola.

Dreyfus' veroordeling op 15 oktober 1894 bleek achteraf gebaseerd op valse verklaringen en op documenten die door de werkelijke spion - Esterhazy (Marie-Charles-Ferdinand Walsin-Esterhazy) - geformuleerd waren (op grond hiervan meende men dat hij een spion zou zijn voor Duitsland). Dreyfus werd uit zijn rang gezet en op 5 januari 1895 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, die hij op Duivelseiland moest uitzitten.

Het nieuw benoemde hoofd van de inlichtingendienst Picquart kwam in zijn onderzoek naar de zaak achter de werkelijke gang van zaken. Hij ontdekte de rol van Esterhazy en gaf dit door aan zijn superieuren. Binnen de militaire top was dit een niet gewenst bericht, officieren hebben zelfs valse documenten opgesteld om Dreyfus' schuld te bewijzen. Alles is er aan gedaan om herziening van het proces te stoppen en het geheel in de doofpot te laten verdwijnen. Picquart werd op dienstreis gestuurd en later zelfs ontslagen en gevangen gezet.

De schrijver Émile Zola bracht dit echter in de openbaarheid in de literaire krant L'Aurore. Daar publiceerde hij een beroemde open brief aan de president van de Franse Republiek, Félix Faure, getiteld J'accuse! (Ik beschuldig!). Deze brief verscheen op 13 januari 1898. Zola werd aangeklaagd en veroordeeld, hij vluchtte zelfs tijdelijk naar Engeland.

Op 19 september 1899 kreeg Dreyfus amnestie en werd hij vrijgelaten. Ook Picquart werd weer vrijgelaten. Pas op 12 juli 1906, in het derde proces tegen hem, werd hij helemaal vrijgesproken. Dreyfus werd weer in het leger aangenomen met als rang majoor, Picquart idem dito met als rang brigadegeneraal.

De affaire nam de politiek in Frankrijk voor lange tijd in beslag. Niet alleen omdat er sprake was van antisemitisme tegen de vele joden in het Franse leger, maar ook omdat er ontevredenheid uit sprak over het Franse politieke regime. Antisemitisme en nationalisme werden door de machthebbers ingezet om de publieke opinie tegen de Dreyfusards in te nemen. Eén van de gevolgen van deze haatcampagne was de aanslag op Dreyfus. In 1908 werd hij door Grégori in Parijs neergeschoten.

De affaire had belangrijke, politieke gevolgen. De positie van de linkse partijen, die Dreyfus gesteund hadden, werd sterker. De rechtse, nationalistische monarchisten en kerkelijke partijen, die de monarchie in ere wilden herstellen, hadden de kant van het leger gekozen en verloren aan invloed. Daarmee werd de positie van de Derde Republiek enorm versterkt.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Dreyfusard.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.