kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Allerheiligen

Allerheiligen / Allerzielen

Allerheiligen - Christelijke feestdag die de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren viert.

Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) valt op 1 november en wordt gevierd onder katholieken, protestanten en anglicanen. In de Katholieke Kerk is het een hoogfeest. Ook de Byzantinische Orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste Zondag na Pinksteren. Het is aannemelijk dat men tijdens de kerstening van Europa, het feest van Allerheiligen is gaan vieren rond de periode dat voordien een heidens feest ter nagedachtenis van de doden werd gehouden. In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke gedenkdag.

Allerheiligen is ook een merkeldag (aanduiding van een dag die in het volksgeloof belangrijk is voor het lot van de mens of het weer). Hierbij hoort de weerspreuk: Allerheiligen is een waterken of een winterken.

Allerheiligen is een vrije dag in vele landen, waaronder Belgiƫ, Frankrijk en delen van Duitsland. In Nederland werd deze vrije dag afgeschaft in de jaren 1960. De volgende dag wordt Allerzielen gevierd.

Allerzielen
Allerzielen is een hoogtijdag uit de westerse christelijke traditie. Hij wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. Er worden in familiekring soms ook nog pannenkoeken gebakken.

Allerzielen stamt uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar het waarschijnlijk in de tiende eeuw voor het eerst werd gevierd. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.
Wellicht is het een christianisering van het Keltische feest dat in de nacht van 31 oktober op 1 november werd gevierd, in de Keltische kalender de nieuwjaarsnacht waarbij het oude jaar werd begraven en een nieuw jaar "uit het graf opstond". Halloween, tegenwoordig concurrent van Allerzielen, heeft dezelfde oorsprong.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligen

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.