kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

allochtoon

De allochtoon (m.)(allochtonen) - iemand die van elders afkomstig is => medelander.

De autochtoon (m.)(autochtonen) - Oorspronkelijke bewoner van een land of gebied => native.
(in de psychologie in het lichaam zelf ontstaan, in de geologie ter plaatse gevormd waar het wordt aangetroffen.)

De immigrant - inkomend landverhuizer => inwijkeling.

De emigrant is een landverhuizer die zijn land verlaat om zich ergens anders te vestigen => uitwijkeling.

Allochtoon
Allochtoon betekent "uit een ander land" (Gr. allos = anders, vreemd, en chthonos = land). Tegenover het begrip allochtoon staat de term autochtoon, dat "uit hetzelfde land" betekent.
Het begrip allochtoon werd geïntroduceerd in 1971 door de sociologe Hilda Verwey-Jonker in een rapport voor het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), ter vervanging van het toen gebruikelijke woord immigrant. De definitie luidde oorspronkelijk: iemand die in het buitenland is geboren.

Autochtoon
Met de term 'autochtone' wordt de inheemse bevolking aangeduid waarmee bedoeld wordt: personen die zelf of wiens ouders in het land waar zij verblijven geboren zijn.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert voor Nederland als definitie: Iemand is autochtoon wanneer beide ouders in Nederland geboren zijn, ongeacht het land waar hij of zij zelf is geboren. Volgens deze definitie kan het binnen Nederland gebeuren dat autochtone personen allochtone zoons of dochters krijgen. Ook is het mogelijk dat allochtone personen in het buitenland een kind krijgen dat in Nederland autochtoon is.

Immigrant
Immigreren is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer (in-migratie). Een emigrant is een uitgaand landverhuizer (weg-migratie). De meeste landen kennen een zogenaamd migratiebeleid waarin staat hoe het land om moet gaan met de immigranten, hoeveel er worden toegelaten en aan welke eisen iemand moet voldoen om het land binnen te mogen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 637.