kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Amandus van Gent

Amandus (Nantes, Herbauge, rond 600 - Saint-Amand-les-Eaux, 679 of 684) was bisschop van Maastricht en is een katholieke heilige.

Levensloop
Volgens de Vita Sancti Amandi werd Amandus in Neder-Poitou in een adellijke familie geboren. Hij werd op ongeveer twintigjare leeftijd tegen de wil van zijn familie monnik op het eiland Yeu (Île d'Yeu, een eiland voor de kust van de Vendée). Van daaruit ging hij naar Bourges, waar hij onder leiding van de bisschop, Sint Austregisilus, in eenzaamheid in een cel bij de Martinuskathedraal vijftien jaar op water en brood leefde.

Na een bedevaart naar Rome, werd hij in Frankrijk in 628 tot missiebisschop gewijd. Op verzoek van Chlotharius II begon hij eerst de heidense bewoners van Gent te evangeliseren, later verlegde hij zijn veld van operaties over heel Vlaanderen. Aanvankelijk had hij weinig succes, leed hij grote ontberingen en werd hij vervolgd zonder dat hij iets bereikte, totdat een door Amandus verricht wonder, dat hij een opgehangen crimineel weer tot leven wekte, de gevoelens van de bevolking veranderde. Daarna maakte hij vele bekeerlingen.

Hij missioneerde ook in Vlaanderen langs de oevers van de Schelde. Daar stichtte hij ook een aantal kerken en kloosters die later zouden uitgroeien tot de Sint-Pietersabdij (Gent) en de Sint-Baafsabdij in Gent. Hij stichtte ook het klooster van Elnone of Elonon, waar hij overleed. Dit stadje is naar hem genoemd en heet nu Saint-Amand-les-Eaux. Het is gelegen in het noorden van Frankrijk.

Hij had kritiek op het leven van koning Dagobert I en werd daarom verbannen. In 647 werd hij bisschop van Maastricht. Hij stichtte diverse kloosters en kerken

Hij was de persoonlijke raadsman van de heilige Ida van Nijvel. Ida's zoon, Allowin van Haspengouw, beter bekend als Bavo trad toe tot het klooster dat later zou uitgroeien tot abdij en naar hem werd genoemd.

Vita Sancti Amandi
De Vita Sancti Amandi is een achtste-eeuwse tekst, die wordt toegeschreven aan een zekere Beaudemond; deze tekst werd uitgebreid door Philippe, de abt van Aumône. Er bestaan nog een aantal afschriften van de oorspronkelijke levensbeschrijving van Amandus, o.a. handschrift 224 (f° 1-65) uit de 9de eeuw in de bibliotheek van de Universiteit van Gent, handschrift 502 (2de helft van 11de eeuw)in de bibliotheek-mediatheek van Valenciennes en handschrift 501 en 500 (2de helft van de 12de eeuw) in dezelfde bibliotheek te Valenciennes. In de universiteit van Gent wordt ook een 15de-eeuwse afschrift bewaard met het leven en de reizen van Amandus (hs 542, f° 1-236), geschreven door Gillis De Wevel die het strofisch gedicht van 12 467 verzen afwerkte in 1366 (in druk uitgegeven in 1842 door Ph. Blommaert).

Verering
Amandus wordt vaak afgebeeld met een draak, die de heidense rituelen voorstelt die Amandus bestreed. De draak ligt aan zijn voeten en bijt soms in zijn staf. Soms maakt hij een gevangene los uit zijn ketenen. Hij heeft als attribuut dus ook wel ketenen of tralies. Af en toe kronkelt er om zijn staf een slang, die hij als jonge monnik zou hebben verjaagd met behulp van een kruisteken.

Amandus' feestdag is op 6 februari. Hij is patroon van Vlaanderen, Beernem, Hooglede, Roeselare, Wingene, Sint-Amands en Maastricht. Amandus is ook de schutspatroon voor wijnhandelaren, bierbrouwers, apothekers (de slang komt daarvandaan), herbergiers en kruideniers. Amandus werd aangeroepen tegen reuma, verlamming, jicht, koorts, stuipen, huidaandoeningen, epilepsie en dierziekten.

Een relikwie van Amandus wordt bewaard in de Sint-Amanduskerk te Wezeren in Vlaams-Brabant.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Amandus_van_Gent

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.