kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ambassade

Ambassade / Consulaat

Ambassade
Een ambassade is een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land. Meestal bevindt de ambassade zich in de stad waar ook de regering van het gastland zetelt. Soms heeft een land naast een ambassade ook een of meerdere consulaten in het gastland.

De ambassade zorgt voor communicatie en onderhandelingen tussen de twee landen en voor culturele uitwisseling. Ook fungeert ze vaak als aanspreekpunt voor burgers van het thuisland die op dat moment in het gastland verblijven. De ambassade wordt geleid door een ambassadeur.

Ambassadeur: De term ambassadeur, of als het een vrouw betreft ook wel ambassadrice, kan behalve vertegenwoordiger van de regering van een land bij een ander land of internationale organisatie (zoals de NAVO of de Verenigde Naties), ook staan voor vertegenwoordiger van een organisatie of groep voor promotionele doelen. Zo heeft Unicef een aantal bekende persoonlijkheden als ambassadeur aangesteld, waaronder Danny Kaye, Audrey Hepburn, Peter Ustinov en Paul van Vliet.

Het terrein waar een ambassade gevestigd is en de residentie van de ambassadeur genieten op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961) onschendbaarheid. Dat betekent dat de autoriteiten van het gastland het ambassadeterrein en de ambassadeursresidentie pas mogen betreden met goedkeuring van de ambassadeur.

Van de onschendbaarheid van de ambassade wordt soms handig gebruik gemaakt om politiek asiel aan te vragen. Noord-Koreanen weten zo regelmatig buitenlandse ambassades in Peking binnen te komen om niet terug te hoeven keren naar hun eigen land. In 1989 wisten grote aantallen Oost-Duitse vluchtelingen via het ambassadeterrein van West-Europese landen in Praag naar het Westen te ontsnappen. Dit was tevens een aanleiding om de grenzen in Berlijn open te stellen, omdat de stroom vluchtelingen niet viel te stoppen. In 2006 vluchtten Ammar en Sara naar de Nederlandse ambassade in Syrië om te ontsnappen aan hun vader die hen had meegenomen. Sinds 22 december 2006 zijn de twee weer terug in Nederland.

Door hun politieke functie en hun herkenbaarheid zijn ambassades een populair doelwit van demonstraties en terroristische aanslagen, zo werden de ambassades van Denemarken in Libanon en Syrië na het verschijnen van de cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten in brand gestoken.

Voor 1940 werd Nederland in het buitenland vertegenwoordigd door gezantschappen die geleid werden door een gezant. In 1942 werden de Nederlandse gezantschappen in Londen en Washington verheven tot ambassades. Later is dat met alle andere gezantschappen gebeurd.

Consulaat
Een Consulaat verzorgt de vertegenwoordiging van een land in het buitenland, t.b.v. de onderdanen van dat land. Geleverde diensten houden bijvoorbeeld in: certificaten, hulp bij trouwen, rijbewijzen, identiteitsbewijzen, hulp bij stoffelijke overschotten, informatie voor bedrijven, etc.
Het consulaat is een lagere diplomatieke vertegenwoordiging dan een ambassade met ambassadeur. Vaak ook is een consulaat een tweede (of verdere) vestiging in een land. Zie bijvoorbeeld de verdere vestigingen van Nederland in de Verenigde Staten (in Los Angeles, Miami, New York of Chicago). Soms is een van deze vestigingen het consulaat-generaal, bijvoorbeeld van Nederland in Antwerpen en zijn de vestigingen in Gent, Luik en Namen gewone consulaten.
In tegenstelling tot ambassadepersoneel heeft het personeel van een consulaat geen diplomatieke onschendbaarheid.

Naast de gewone consul is er ook het instituut van de consul-honorair of ereconsul. Dit is meestal een burger van het land waar het consulaat is gevestigd en niet van het land waarvoor hij consul is. Hoewel de consul-honorair diplomatieke diensten kan verlenen is hij vooral adviseur voor bedrijven en burgers die in zijn eigen land zaken willen doen. De consul-honorair wordt vaak aangesteld vanwege zijn sociale netwerk. Er bevinden zich Ereconsulaten van België in Nederland in Groningen, Maastricht, Nijmegen, Roosendaal, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen, en in Willemstad (Curaçao) op de Nederlandse Antillen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambassade and http://nl.wikipedia.org/wiki/Consulaat_%28diplomatie%29

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 653.