kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 12:10 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

analytische filosofie

Voornamelijk angelsaksische benadering, volgens welke de filosofie haar problemen moet oplossen door een preciese analyse van de woorden en zinnen waarin die problemen worden uitgedrukt. Sommige analytische filosofen menen dat ze dan vanzelf zullen verdwijnen, omdat ze simpelweg voortkomen uit verkeerd taalgebruik.

''Waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen' - slotzin van de Tractatus logico-philosophicus (1921) van Ludwig Wittgenstein (1889-1951) .


Andere belangrijke namen: Bertrand Russell (1872-1970), John Austin (1911-1960), Willard Van Orman Quine (1908-2000), Donald Davidson (1917) en John Rawls (1921).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.