kunstbus
Dit artikel is 17-08-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

anion

Het anion is een negatief geladen ion dat wordt aangetrokken door de positieve anode. Als in een atoom (of atoomgroep) het aantal elektronen ongelijk is aan het aantal protonen noemt men dit een ion. Als een ion meer elektronen dan protonen bezit, heeft het geheel een negatieve lading en zal dus bij de elektrolyse door de anode worden aangetrokken. Deze ionen heten daarom anionen.

Een kation is een positief geladen ion dat door de negatieve kathode wordt aangetrokken.

Het woord 'ion' werd in 1834 bedacht door de Engelse natuur- en scheikundige Michael Faraday voor een toen onbekend deeltje dat van de ene elektrode naar de andere ging in een waterige oplossing. Faraday kende de aard van een dergelijk deeltje niet, maar wist wel dat in een elektrische stroom een of andere stof zich door de oplossing bewoog van de ene plek naar de andere, aangezien metaal aan de ene elektrode in oplossing ging en aan de andere elektrode nieuw metaal uit de oplossing tevoorschijn kwam. Faraday introduceerde de termen anion voor een negatief geladen ion dat wordt aangetrokken door de positieve anode, en kation voor een positief geladen ion dat door de negatieve kathode wordt aangetrokken.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 54.