kunstbus
Dit artikel is 05-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Apollo

Apollo kan verwijzen naar Apollon, een Griekse god, of Apollo, een Romeinse god.

De Romeinse god Apollo (Nederlands, verouderd: Apol) was oorspronkelijk een Griekse godheid en zou nooit echt worden geïdentificeerd met een Romeinse godheid. Hij zou tot aan het einde van de Romeinse Republiek een minder belangrijke godheid blijven, totdat de princeps Augustus van hem zijn persoonlijke beschermgodheid maakte.

Over het algemeen werd Apollo door de Romeinen vereerd als een reddende god, zowel in de nood veroorzaakt door een epidemie of een inval van de vijanden, als in elke andere nood. De interpretatio Romana sloot zich dus aan bij een wezenstrek van de Griekse Apollon. Bovendien gaf hij ook orakels, was hij de god van de muziek en van de opgewekte levensvreugde, hoewel hij ook, als hij toornig werd een streng en straffend god kon zijn, wiens toorn moest worden verzoend.

Maar het was vooral Phoebus Apollo - later vereenzelvigd met Sol Invictus - die als zonnegod door de Romeinen werd vereerd. Hij zou de patroon worden van de Augusteïsche periode, die men ook wel gouden of Apolloneïsche periode noemde.

De Griekse god Apollon was een van de belangrijkste godheden, die in de Griekse mythologie voorkomen, wiens eredienst de meest algemeen verspreide onder het Griekse volk geworden is en er het hoogste aanzien heeft genoten.

Phoibos Apollon wordt hij gewoonlijk door de Griekse dichters genoemd, en zij maken zeer dikwijls melding van hem, want hij heeft zulk een overwegende invloed gekregen op het ganse leven, op de Oud-Griekse godsdienst, het staatsbestuur en de gewoonten van de Grieken, dat men hem beschouwen kan als de leidsman van het Griekse volk op de weg van de beschaving en ontwikkeling. Apollon wordt dan ook wel eens als de vertegenwoordiger van rationele schoonheid en orde beschouwd, de tegenhanger van Dionysos die dan voor de emotionele roes instaat, als tegenpool in de mens.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Apollo.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.