kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

apostel

Een apostel is iemand die uit naam van een ander die hem heeft gestuurd een boodschap overbrengt. De term wordt vooral gebruikt in de Bijbelse betekenis, voor iemand die gezonden is door Jezus om het evangelie te verspreiden.

Tegenwoordig wordt de naam apostel ook gebruikt door de belangrijkste voorgangers van een groot aantal zich Apostolisch noemende kerken.
Apostolische kerken of Apostolischen is een verzamelnaam voor zeker 10 verschillende kerkgenootschappen in Nederland en enkele tientallen wereldwijd, variërend van bijbelgetrouw tot uiterst vrijzinnig, die hun oorsprong hebben in Engeland en Schotland rond het jaar 1830.
Deze kerken worden geleid door één of meer mensen met het ambt van apostel ("gezondene"), naar het voorbeeld van de twaalf apostelen van Jezus .

Oorspronkelijke apostelen van Jezus
De oorspronkelijke apostelen waren er in de christelijke traditie elf van de twaalf discipelen van Jezus. Er was ook nog een twaalfde discipel, Judas Iskariot maar deze beroofde zichzelf van het leven voordat het apostelschap werd ingevoerd; hij werd opgevolgd door Mattias die wel tot de apostelen wordt gerekend.
De betreffende elf apostelen/discipelen hadden tijdens de laatste jaren van Jezus' leven op aarde tot de binnenste kring van zijn aanhangers behoord. Na Jezus' verscheiden op aarde begonnen zij met het verspreiden van het evangelie in Israël, Syrië, Klein-Azië en Zuid-Europa (inclusief Rome).

De apostelen waren (in alfabetische volgorde):

1 Andreas (Petrus' broer)
2 Bartolomeüs
3 Filippus
4 Jacobus de Mindere of de Rechtvaardige (al dan niet de broer van Jezus)
5 Jacobus de Meerdere (zoon van Zebedeüs) (bijgenaamd Boanerges)
6 Johannes (zoon van Zebedeüs) (bijgenaamd Boanerges)
7 Judas Taddeüs (broer (of zoon) van Jakobus, ook wel Judas Lebbeüs genoemd)
8 Matteüs (ook wel Levi genoemd)
9 Mattias, die na de hemelvaart de plaats van Judas Iskariot innam
10 Simon Petrus (Petrus is een vertaling van zijn bijnaam Kefas)
11 Simon de Zeloot (of de IJveraar)
12 Thomas

Ook Paulus noemde zichzelf een apostel, hoewel hij Jezus niet tijdens diens leven op aarde heeft ontmoet, maar volgens eigen zeggen later op een bovennatuurlijke wijze en daardoor een aanhanger van zijn leer werd. Hij wordt vaak als 13de apostel gerekend.

Andere betekenissen
. De 12 Apostelen is ook de naam van een bergreeks in de buurt van Kaapstad, Zuid-Afrika.

. De oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) werden wel de twaalf apostelen genoemd.
De SDAP, een Nederlandse politieke partij van voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog, werd op 26 augustus 1894 opgericht in 't lokaal Atlas aan de Ossenmarkt 9 te Zwolle als alternatief voor de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.