kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ArabiëArabië (of Arabisch Schiereiland) (Ar. al-jazira) is een gebied in Azië, direct ten oosten van Afrika. Het wordt begrensd door de Rode Zee, de Golf van Aden, de Indische Oceaan, de Arabische Zee, de Golf van Oman en de Perzische Golf.

Het schiereiland omvat de volgende landen: Saoedi-Arabië, Jemen, Oman, Qatar, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten. Aan de noordrand liggen Jordanië en Irak.

De Arabier (m.), ~en
1 staatsburger van Saudi-Arabië
2 Arabischtalige bewoner van het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Als men het Arabisch gebied definieert als het gebied waar Arabisch wordt gesproken, strekt het zich uit over 6500 km, van de Atlantische Oceaan tot aan de Arabische Zee. Er wonen 206 miljoen mensen. Het meest westelijke punt van het Arabische gebied is de Atlantische kust van Mauritanië. In noordelijke richting vormen de Noord-Afrikaanse kust en die van het Midden-Oosten de grens, in het zuiden de Sahara. In het oosten wordt het Arabisch schiereiland omgeven door de Perzische Golf, de Rode Zee en de Arabische Zee, terwijl de grenzen van Syrië en Irak met Turkije en Iran ruwweg de noordgrens vormen.

Definitie van Arabieren
Veel mensen denken dat religie een belangrijk criterium is en dat alle Arabieren moslim zijn, wat zeker niet het geval is. Hoewel het grootste deel van de Arabieren wereldwijd wel islamitisch is, leven er veel christelijke Arabieren in bijvoorbeeld Egypte en Libanon.

Anderen beperken het tot mensen die in een bepaalde regio geboren zijn, zoals het Arabisch schiereiland, waar de Arabieren van oorsprong wel van afkomstig zijn, maar ook dit is vandaag de dag geen sluitend criterium meer.

Volgens de islamitische traditie stammen de Arabieren evenals de Joden af van Abraham (Arabisch: Ibrahim). Diens zoon Ismaël werd door hem de woestijn ingestuurd, waarna hij naar Mekka trok en daar later met Ibrahim de Ka'aba herbouwde. Vrome moslims geloven dat zij afstammen van Ismaël, terwijl Joden geloven dat zij afstammen van Izaäk.

Sinds het optreden van Mohammed en de verspreiding van de Islam over het Midden-Oosten is de invloed van het Arabisch op de wereld zeer groot geworden. Door de Arabische veroveringen sinds de 7e eeuw en de latere arabisering van veel landen zoals die in de Maghreb, is het aantal Arabieren in de wereld gegroeid tot rond de 200 miljoen. Etnisch gezien is maar een klein deel van deze Arabieren afstammeling van de 'oorspronkelijke' Arabieren. Het zou eigenlijk correcter zijn te spreken van Arabischtalige volken. De Egyptenaren stammen etnisch gezien grotendeels af van de oude Egyptenaren. De Noord-Afrikaanse Arabieren zijn hoofdzakelijk Berbers. Ook vele andere bevolkingen in Irak, Syrië, etc. zijn etnisch gezien geen 'volbloed' Arabieren maar gearabiseerde Assyriërs, Babyloniërs, Koerden, Armeniërs enz. hoewel ze zichzelf wel zo beschouwen.

In de Middeleeuwen werden de Arabieren Saracenen genoemd.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Arabi%C3%AB

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.