kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

archeologie

Archeologie (Grieks: oud, uit oude tijden, - leer) of oudheidkunde is de wetenschap die door bestudering van materiële overblijfselen uit het verleden inzicht tracht te krijgen in oude culturen; hun ontwikkeling, hun wederzijdse beïnvloeding, enz. De archeologie kent een praktische kant (veldwerk; het verrichten van opgravingen) en een theoretische kant (analyse, datering en conservering van het vondstmateriaal, het op grond van vondsten opstellen, verbeteren en/of bevestigen van theorieën, enz.). Onterecht wordt de archeoloog soms gezien als een (schat)graver, hij is bovenal een deskundige, vaardig in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Archeologie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.