kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

archivaris

Ieder die belast is met het beheer van een archief of bevoegd is tot archiefbewerking en beschikbaarstelling van archiefbescheiden.

Archiefwetenschap of archivistiek is de studie van het vastleggen van doelgericht verzamelde menselijke kennis. Praktisch uitgewerkt heet het vak archivistiek en de bijbehorende beroepen archivaris, archiefmedewerker en documentaire informatiespecialist. Archiefwetenschap moet worden onderscheiden van bibliotheekwetenschap, dat de studie is van het logisch ordenen en documenteren van de menselijke kennis.

Elke organisatie - overheidsorgaan, instelling, bedrijf of zelfs een persoon - is verantwoordelijk voor zijn handelen tegenover collega's, werknemers, cliënten, de belastingen, de kiezers. Daarvoor is een archief onontbeerlijk. Het archief vormt de neerslag van dat handelen en de bron voor die verantwoordelijkheid. De studie naar het ontstaan van dat archief en het onderzoeken van de factoren waarom dat ene stukje informatie wél en het andere stukje níet wordt bewaard is archivistiek. Daarbij is onderzoek naar de institutionele geschiedenis van de organisatie die het archief vormde onontbeerlijk.

De werkprocessen en handelingen, op grond waarvan archiefstukken worden gevormd, geven aan een archief context en structuur en aan de archiefstukken hun vorm. De archiefwetenschap richt zich op context, structuur en vorm, zoals bepaald door de werkprocessen. Het richt zich dus niet in de eerste plaats op de inhoud van het document. Context, structuur en vorm moeten in de loop der tijd behouden blijven of minstens gereconstrueerd kunnen worden. De aandacht voor context, structuur en behoud voor de toekomst kenmerkt de archiefwetenschap ten opzichte van de documentaire informatiewetenschap.

De officiële archivistische terminologie (Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen) is onder andere terug te vinden in de Archiefwiki (zie externe links).

De technieken die door deze wetenschap ontwikkeld zijn:

. inventariseren
.. ordenen
.. ontsluiten
...beschrijvend
...op metadata
. regesten maken
. selecteren
. waarderen

Onderwijs en onderzoek
. De duale master archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam
. De Archiefschool is het Nederlands instituut voor archiefonderwijs en -onderzoek en verzorgt opleidingen tot archivaris in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam
. Een "master in de archivistiek" (een Master-na-Master opleiding) bestaat als samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 795.