kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 31-12-2015 voor het laatst bewerkt.

atheïsme

Atheïsme

Atheïsme is de overtuiging dat God niet bestaat. Het woord ‘atheïsme’ is samengesteld uit het Griekse a dat ‘niet’ betekent en theos dat ‘god’ betekent. Atheïsten ontkennen niet alleen het bestaan van een persoonlijke God, maar ook het bestaan van meerdere goden of een of andere goddelijke werkelijkheid.

In het algemeen wordt atheïsme opgevat als een denkstroming. Deze overtuiging is van betrekkelijk recente datum. De eerste theoretische atheïsten stammen uit de 19de eeuw. De belangrijkste vertegenwoordigers van het atheïsme waren: Ludwig Feuerbach (1804–1872), Karl Marx (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900) en Sigmund Freud (1856-1939). In de 20ste eeuw was het vooral Jean-Paul Sartre (1905-1980) die het atheïsme ‘predikte’.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 37.