kunstbus
Dit artikel is 12-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

augustus

Augustus kan verwijzen naar:
. Imperator Caesar Augustus, de eerste princeps van het Romeinse Rijk
. augustus (titel), een titel van deze eerste en latere princeps en keizers van Rome
. augustus (maand), de achtste maand van het jaar

Imperator Caesar Augustus (Rome, 23 september 63 v.Chr. - Nola, 19 augustus 14 n.Chr.) was de eerste princeps (vgl. keizer) van Rome, die door steeds meer verschillende bevoegdheden van republikeinse magistraten naar zich toe te trekken de feitelijke macht over Rome in handen kreeg.
Deze achterneef en voornaamste erfgenaam van Gaius Iulius Caesar (Julius Caesar) won de machtsstrijd die volgde op de moord op Caesar in het jaar 44 v.Chr., en was vanaf 31 v.Chr. de enige die levend uit deze strijd kwam. Vanaf 27 v.Chr. zou hij als princeps (vgl. eerste burger) de teugels van het Imperium Romanum in handen houden. Hij maakte een einde aan een eeuw van burgeroorlogen en stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudische dynastie. Onder het mom van het herstel van de republiek (restitutio rei publicae) voerde hij in werkelijkheid een duurzame omvorming tot monarchie (principaat) door. Ook op sociaal-economisch vlak en op verschillende andere terreinen voerde Augustus tijdens zijn regering hervormingen door. Zijn heerschappij mondde uit in een langdurige tijd van interne vrede, die als Pax Augusta werd aangeduid. - (zie verder op Augustus was één van de titels van de keizers van het Romeinse keizerrijk. De eerste Romeinse keizer, die hem 16 januari 27 v.Chr. als eretitel van de Romeinse Senaat en het Romeinse volk kreeg op voorstel van Lucius Munatius Plancus1, staat tegenwoordig zelfs onder die naam bekend: Imperator Caesar Augustus. Het woord augustus betekent in het Latijn "verheven". In het Grieks, de tweede taal van het rijk, werd dat vertaald met ὁ σεβαστoς (spreek uit als "ho sebastos"); de keizer was dus ὁ σεβαστoς, "de Verhevene". Ook de naam van de maand is hiervan afgeleid.

Bedacht moet worden dat er in het begin nog geen woord bestond voor de functie van opperste heerser van het rijk; keizer Augustus zelf probeerde de fictie in stand te houden dat de republiek nog voortduurde. Het woord rex (koning) was daarmee uit den boze - en hoe dan ook taboe bij de Romeinen. Gaius Iulius Caesar had de titel "dictator voor het leven" gekregen, maar dat was in de Romeinse maatschappij een te technische term - hoewel hij in de moderne terminologie perfect de situatie aanduidt: de "keizers" waren in feite de militaire dictators van het Imperium. Er was dus behoefte aan een formele, maar tegelijkertijd nietszeggende titel en dat werd Augustus2. Daarmee poogde men het "ambt" ook een zeker sacraal karakter te geven. Later werden de heersers naar Caesar vernoemd - Augustus was immers zijn adoptiefzoon. In de juridische terminologie gebruikte men vanaf dezelfde tijd meestal de ook door de Senaat toegekende titel princeps: de Eerste (onder de gelijken). De keizer was ook Imperator: de man die feitelijk het hoogste imperium (bevelsgezag) uitoefende. Van al deze titels was alleen Augustus uniek voor de keizer: zijn zonen werden ook Caesar genoemd; princeps en imperator waren meer algemene termen.

De maand augustus (ook wel oogstmaand - het woord oogst is zelfs van augustus afgeleid) is de achtste maand van het jaar in de Gregoriaanse kalender, en heeft 31 dagen. Genoemd naar de princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus). Het verhaal wil dat Augustus niet voor Julius Caesar wilde onderdoen en daarom een dag van februari heeft afgehaald. Dit klopt niet, al onder Numa Pompilius had februari 28 dagen.
Voordat de maand naar keizer Augustus genoemd werd, was de naam Sextilis, wat "zesde maand" betekent.
Sterrenbeelden van augustus zijn Leeuw en Maagd
Augustus begint op dezelfde dag van de week als februari in een schrikkeljaar.

Gemiddelde temperatuur in graden Celsius: 17,2
Gemiddelde minimum temperatuur in graden Celsius: 12,
Gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius: 22,3
Dagen met max temperatuur > 20: 22
Gemiddelde relatieve vochtigheid in procenten: 78
Gemiddelde neerslagduur in procenten van de tijd: 4
Gemiddelde neerslaghoeveelheid in mm: 58,2

Weerspreuken
. Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn.
. Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat de koe mager voor de kribbe staat.
. Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse sneeuw, wacht maar af.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.