kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bachelor

Bachelor is een titel of graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit (academische bachelor). Bij een hogeschool betreft het hier een complete beroepsgerichte opleiding en bij een universiteit een academische basisopleiding waar de student de basiskennis leert over een vakgebied.

Academische bachelor
Dit zijn de reguliere en wetenschappelijk georiënteerde bacheloropleidingen aan de universiteiten en, in associatie met een universiteit, aan de hogescholen in Vlaanderen. De student krijgt er een brede academische basisopleiding, met als bedoeling zich voor te bereiden op te vervolgen en aansluitende academische masteropleiding.

Een academische bachelor wordt in Nederland een wo-bachelor en in Vlaanderen een academisch gerichte bachelor genoemd. De studieduur van een academische bacheloropleiding is zowel in Nederland als in Vlaanderen 180 studiepunten (studiepunt) of drie jaar. Na afronding van deze bacheloropleiding volgt men in de regel een (academische) masteropleiding.

In Nederland worden alleen degenen met een vwo of hbo-diploma toegelaten tot het volgen van een academische bacheloropleiding. In Vlaanderen is iedereen die houder is van een diploma secundair onderwijs vrij om aan een academische bacheloropleiding te beginnen.

Ter verduidelijking, en om onderscheid te kunnen maken met de professionele bachelor, worden er bij academische bachelors de internationaal herkenbare specificaties of Arts, of Science en of Laws gebruikt. Volgens zowel de Nederlandse als Vlaamse wetgeving is het gebruik van deze specificaties achter de graden alleen voorbehouden aan universiteiten:
- BA Bachelor of Arts Voor studies in de geesteswetenschappen.
- BSc Bachelor of Science Voor studies in toegepaste, exacte of sociale wetenschappen.
- LLB Bachelor of Laws Voor de basisopleiding in rechten aan een universiteit.

Professionele bachelor
De professionele bachelor is een volledig afgeronde beroepsgerichte opleiding met als bedoeling uit te stromen naar de arbeidsmarkt. De professionele bacheloropleidingen worden aangeboden door hogescholen.
In Nederland duurt deze meestal 240 studiepunten (ECTS) of vier jaar omdat men in Nederland kan starten na 5 jaar havo als vooropleiding. In sommige gevallen wordt studieduurverkorting van 60 studiepunten of één jaar wordt aangeboden. In dit laatste geval heeft de student bijvoorbeeld reeds een vwo-diploma, veel werkervaring of combineert hij de studie met zijn werk.
In Vlaanderen meestal duurt deze meestal 180 studiepunten (ECTS) of drie jaar omdat het voorgaande secundair onderwijs in Vlaanderen zes jaar (ASO, TSO en KSO) ofwel zeven jaar (BSO) duurt.

Undergraduate
In met name Angelsaksiche landen in het buitenland wordt iemand die de bachelorfase volgt ook wel aangeduid met de term undergraduate student. HBO propedeuse is vergelijkbaar met Undergradate niveau. Echter hebben HBO-studenten met HBO propedeuse geen titel gevoerd.


Voortgezette Bachelor
Na een professionele bachelor kan men:
- doorstromen naar de arbeidsmarkt, de meest logische en vaakst gekozen optie,
- kiezen voor één bijkomend jaar op bachelor niveau, een bachelor-na-bachelor (BanaBa in Vlaanderen, of post-hbo in Nederland),
- kiezen voor een (meestal éénjarig) schakelprogramma om in te stromen in een (academische) Masteropleiding.

Titulatuur
Vlaanderen: In tegenstelling tot de academische bachelors heeft de Vlaamse overheid het hier echter niet nodig geacht om achter professionele bachelortitels eveneens Engelstalige specificaties toe te voegen. Als "specificatie" wordt achter deze titel simpelweg de Nederlandstalige naam van een opleiding of specialisme toegevoegd (bijv. bachelor in onderwijs, bachelor in bedrijfsmanagement, etc.)

Nederland: In Nederland worden achter professionele bachelortitels wèl Engelstalige specificaties toegevoegd, dit om de herkenbaarheid van een Nederlandse professionele bachelor in het buitenland te behouden en te vergroten.

Geschiedenis
Bachelor is een term die oorspronkelijk afstamt van het Latijnse woord baccalarius (9e eeuw). De betekenis hiervan was destijds "iemand van nobele of gegoede afkomst met een sociale of maatschappelijke status die niet al te hoog is maar ook niet de allerlaagste". Aangezien dit vaak jonge mensen betrof verbreidde de betekenis van het woord zich ook uit naar een "ongetrouwde man" of "vrouw". De universiteiten gaven het Latijnse woord een eigen betekenis. Zo werd in de 13e eeuw voor het eerst de laagste universitaire graad aangeduid met de term baccalaureatus. Waarschijnlijk is deze term een samenvoeging van de Latijnse termen 'baccalarius' en 'laureatus' (wat gelauwerde betekent). In het Engels maakte men hier weer bachelor van. In tegenstelling tot de Angelsaksische landen was de titel in Nederland (en Vlaanderen) geheel in onbruik geraakt. In Nederland en Vlaanderen bestond er een gelijkwaardige titel Kandidaats voor de eerste graad aan de universiteit (2 of 3 jaar studie). Na 1980 werd deze in Nederland vervangen in propedeuse (1e jaar), alhoewel deze in Vlaanderen nog wel bleef bestaan.

Bolognaverklaring
In 1999 werd de Bolognaverklaring ondertekend. Deze verklaring had de intentie een Europese hogeronderwijsruimte te creëren. De praktische uitkomst hiervan was de geleidelijke invoering van het Bachelor-masterstructuur in Nederland en Vlaanderen. Op die manier tracht men de verschillende hogeronderwijsopleidingen in de deelnemende Europese landen op elkaar af te stemmen. Als gevolg van de BaMa-structuur is de titel Bachelor weer helemaal terug.

Baccalaureus
Voor invoering van het BaMa-stelsel kende men in Nederland na een afgeronde vierjarige HBO-studie ook de titel van Baccalaureus (afgekort bc.), zie aldaar en tot begin jaren 1970 in het universitair onderwijs bij bepaalde vijfjarige studies die men (verkort) na 4 jaar afsloot met een zogeheten baccalaureaats-examen (afgekort bacc.).


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bachelor

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.