kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

base

Base

Een base of loog is de tegenhanger van een zuur. Een basische oplossing heeft een pH-waarde hoger dan 7, en zal lakmoespapier blauw kleuren.

Zuren worden door basen geneutraliseerd onder vorming van een zout en water.

Zwakke basen, zoals aluminiumhydroxyde, kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk neutraliseren van het maagzuur. Sterke basen zijn even gevaarlijk of misschien zelfs nog gevaarlijker dan sterke zuren en veroorzaken ernstige weefselbeschadiging. Een voorbeeld van een sterke base is natronloog.

Voorbeelden van basen zijn:
natriumhydroxide (een oplossing van natriumhydroxide in water wordt natronloog genoemd)
kaliumhydroxide (een oplossing van kaliumhydroxide in water wordt kaliloog genoemd)
bariumhydroxide (een oplossing van bariumhydroxide in water wordt barietwater genoemd)
calciumhydroxide (een oplossing van calciumhydroxide in water wordt kalkwater genoemd)

Andere basen zijn:
ammoniak (NH3)
natriumcarbonaat of gewone soda (Na2CO3)
gal
zeep


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Base_(scheikunde)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 904.