kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Beatrix

Hare Majesteit de Koningin
Koningin Beatrix volgt in 1980 haar moeder op als Koningin der Nederlanden. Vanaf dat moment maakt Hare Majesteit deel uit van de Regering. De Koningin was gehuwd met Prins Claus. Zij kregen drie zonen: Prins Willem-Alexander, Prins Friso en Prins Constantijn.
Haar oudste zoon Prins Willem-Alexander - de Prins van Oranje - zal haar opvolgen.

Jeugd
Beatrix Wilhelmina Armgard wordt op 31 januari 1938 geboren op Paleis Soestdijk te Baarn. Zij was het eerste kind van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Beatrix is geboren als Prinses der Nederlanden, Prinses vanOranje-Nassau en Prinses van Lippe-Biesterfeld. In 1939 krijgt ze een zusje, Prinses Irene. Als de oorlog in mei 1940 uitbreekt wijkt het gezin uit naar Engeland. Prinses Beatrix, haar moeder en zusje moeten voor hun veiligheid na een maand uitwijken naar Ottawa in Canada. Daar wordt in 1943 Prinses Margriet geboren. Prins Bernhard blijft tijdens de oorlog in Londen bij Koningin Wilhelmina. Op 2 augustus 1945 zet het gezin weer voet op Nederlandse bodem. In 1947 wordt Prinses Christina op Paleis Soestdijk geboren.

Studie
In Canada volgt Prinses Beatrix na de kleuterschool het lager onderwijs. Na terugkeer in Nederland vervolgt zij lager onderwijs op De Werkplaats. Dit is de school van onderwijs-vernieuwer Kees Boeke in Bilthoven. In april 1950 gaat de Prinses naar het Incrementum, een dependance van het Baarns Lyceum. In 1956 behaalt ze daar het eindexamen gymnasium-A.

Universiteit
In datzelfde jaar schrijft Prinses Beatrix zich in als studente aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze wordt daar ook actief in de Vereniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL). De eerste jaren van haar studie volgt ze colleges in de theoretische en toegepaste sociologie, rechts-wetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Later volgt ze ook colleges over de cultuur van Suriname en de Nederlandse Antillen, het Statuut van het Koninkrijk en over actuele internationale staatkunde, volkenrecht, geschiedenis en Europees recht. Tijdens haar studie bezoekt de Prinses verschillende Europese en internationale organisaties in onder meer Genève, Straatsburg, Parijs en Brussel. In de zomer van 1959 behaalt Prinses Beatrix haar kandidaatsexamen rechten. In 1961 slaagt zij voor haar doctoraalexamen rechten vrije studierichting.
In 2005 ontvangt de Koningin een eredoctoraat van de Universiteit Leiden. De Koningin krijgt het eredoctoraat vanwege de manier waarop zij het belang van vrijheid van mensen aan de orde heeft gesteld en zich heeft uitgesproken over de verantwoordelijkheid die vrijheid met zich meebrengt.

Huwelijk en gezin
Op 10 maart 1966 voltrekt burgemeester van Amsterdam G. van Hall het huwelijk van Prinses Beatrix met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Na het burgerlijk huwelijk in het stadhuis vindt de kerkelijke inzegening door dominee H.J. Kater plaats in de Westerkerk. De preek bij het huwelijk wordt gehouden door dominee J.H. Sillevis Smitt. De Prins krijgt die dag de titel Prins der Nederlanden en het predikaat Jonkheer van Amsberg.

Toestemming
Op 28 juni 1965 maken Koningin Juliana en Prins Bernhard via radio en televisie de verloving bekend. Voordat een Koninklijk Huwelijk plaatsvindt, wordt eerst toestemming gevraagd bij het Parlement. In het najaar van 1965 nemen de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer de toestemmingswet voor het huwelijk aan. Claus von Amsberg verkrijgt direct daarna het Nederlands staatsburgerschap.

Gezinsuitbreiding
Het Prinselijk paar neemt zijn intrek in Kasteel Drakensteyn in de Lage Vuursche, waar de Prinses al vanaf 1963 woont. Prinses Beatrix en Prins Claus krijgen drie zonen: Prins Willem-Alexander (1967), Prins Friso (1968) en Prins Constantijn (1969).

Kleinkinderen
Koningin Beatrix heeft vijf kleinkinderen. Prins Claus maakt de geboorte van hun eerste kleinkind, Eloise (dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien) op 8 juni 2002 nog mee. 7 december 2003 krijgt de Koningin nog een kleindochter, Prinses Catharina-Amalia, dochter van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. In 2004 wordt haar eerste kleinzoon geboren, Claus-Casimir, zoon van Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Op 26 maart 2005 is haar derde kleindochter geboren, Luana, het eerste kind van Prins Friso en Prinses Mabel. Het vijfde kleinkind, de tweede dochter van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima - Prinses Alexia - wordt op 26 juni 2005 geboren. Op 3 juni 2006 wordt het zesde kleinkind, de tweede dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Leonore, geboren. Het zevende kleinkind, Zaria, tweede dochter van Prins Friso en Prinses Mabel, is op 18 juni 2006 geboren.

Koningin der Nederlanden
Prinses Beatrix kon volgens de Nederlandse Grondwet sinds haar achttiende verjaardag op 31 januari 1956 als meerderjarige het Koninklijk gezag aanvaarden.
Dit gebeurt werkelijk op 30 april 1980, als Koningin Juliana op haar 71e verjaardag afstand doet van de troon. Dan volgt Prinses Beatrix haar moeder op als Koningin der Nederlanden. Tijdens een verenigde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in de Nieuwe Kerk te Amsterdam wordt ze ingehuldigd.
Op die dag laat ze weten 30 april als datum aan te houden voor de viering van Koninginnedag, als eerbetoon aan haar moeder.
Het Koninklijke gezin verhuist in 1981 naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, het regeringscentrum. In 1984 wordt Paleis Noordeinde het werkpaleis van de Koningin.

Werkzaamheden en functies
Als lid van de regering is de Koningin nauw betrokken bij de politiek. Zij vertegenwoordigt Nederland in binnen- en buitenland en houdt contact met de samenleving.

Politiek
Als lid van de regering is de Koningin nauw betrokken bij de politiek.
De Koningin
• overlegt met de minister-president en spreekt regelmatig met de ministers en staatssecretarissen;
• ondertekent wetten en koninklijke besluiten;
• benoemt (in)formateurs van nieuwe kabinetten;
• is voorzitter van Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Sinds haar 18e verjaardag is zij lid van de Raad van State.

Buitenlandse betrekkingen
De Koningin vertegenwoordigt Nederland in binnen- en buitenland. Zo legt zij jaarlijks enkele staatsbezoeken af. Ook ontvangt de Koningin staatshoofden en regeringsleiders die een bezoek aan Nederland brengen. Daarnaast ontvangt zij ambassadeurs bij aanvang en beëindiging van hun functie in Nederland.
Een speciale band heeft de Koningin met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname, voormalige koloniën van Nederland. In deze landen is de belangstelling voor het Oranjehuis nog altijd groot. Zij bezoekt deze landen in 1958 en 1965. Tijdens haar derde bezoek in 1966 stelt zij Prins Claus aan de bevolking van de overzeese rijksdelen voor. Als Suriname in 1975 onafhankelijk wordt, zijn de Prinses en de Prins bij de viering van de soevereiniteits-overdracht aanwezig. In 1980 houdt de Koningin een toespraak in de Staten van Nederlandse Antillen. Ook daarna brengt zij samen met Prins Claus regelmatig bezoeken aan de Nederlandse Antillen en Aruba. In 1986 krijgt Aruba een status aparte binnen het Koninkrijk.

Contact met de samenleving
De Koningin schenkt veel aandacht aan belangrijke gebeurtenissen in Nederland. Bij rampen, zoals de vuurwerkramp in Enschede of de Tsunami-ramp in Azië, toont de Koningin haar medeleven met slachtoffers en spreekt ze met nabestaanden. Ook stelt ze zich zo goed mogelijk op de hoogte van wat er in de samenleving leeft. De Koningin is regelmatig aanwezig bij openingsbijeenkomsten, vieringen, herdenkings- plechtigheden en andere officiële evenementen. Daarnaast legt de Koningin streekbezoeken af door het hele land. Bij deze bezoeken komen allerlei maatschappelijke kwesties op lokaal niveau aan de orde. Tijdens speciaal opgezette werkbezoeken besteedt de Koningin aandacht aan vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van justitie, landbouw, minderheden en milieubeheer. De Koningin is beschermvrouw van een groot aantal organisaties. Ook bekleedt zij meerdere erefuncties.

Vrije tijd
De Koningin houdt van beeldhouwen, paardrijden en zeilen. De zeilsport beoefent zij bij voorkeur op haar lemsteraak De Groene Draeck. Deze boot kreeg zij van het Nederlandse volk voor haar achttiende verjaardag. Andere favoriete sporten zijn tennis en skiën. De Koningin heeft grote belangstelling voor beeldhouwen, schilderkunst, ballet en muziek. Zij heeft regelmatig exposities en voorstellingen, waarbij ze graag contact zoekt met de kunstenaars. De Koningin houdt zich elk jaar intensief bezig met de toekenning van de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst.

Juli 2006

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.