kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

bijvoeglijk naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord (o)

Een bijvoeglijk naamwoord (of Romaans adjectief en adjectivum) is een woordsoort dat wordt gebruikt om een speciale eigenschap van een zelfstandig naamwoord te benoemen.

Een bijvoeglijk naamwoord kan als bijvoeglijke bepaling aan een zelfstandig naamwoord voorafgaan:
. de luchtmobiele brigade
. een parlementaire enquĂȘte

Daarnaast kan een bijvoeglijk naamwoord ook fungeren als naamwoordelijk deel van het gezegde:
. Hollandse kaas is wereldberoemd

en als bepaling van gesteldheid:
. Het eten smaakt hem voortreffelijk.

In het Nederlands hebben bijvoeglijke naamwoorden meestal twee vormen, een onverbogen en een verbogen vorm, bijvoorbeeld: mooi ---- mooie.

In flecterende talen worden bijvoeglijke naamwoorden verbogen naar genus, getal, en naamval.

Een bijvoeglijk naamwoord kan in een zin op twee manieren gebruikt worden: attributief en niet-attributief. Niet-attributief kan weer worden onderverdeel in predicatief en bijwoordelijk gebruik.
. Attributief: wanneer het geplaatst wordt voor een zelfstandig naamwoord (zoals: de groene deur).
. Predicatief: wanneer het hoofd is van een naamwoordelijk gezegde, predicatief complement of bepaling van gesteldheid (zoals: de deur is groen)
. Bijwoordelijk: wanneer het gebruikt wordt als een bijwoordelijke bepaling: bijwoord.

Bij attributief gebruik kunnen de uitgangen -e, -en en -er optreden, bij niet-attributief gebruik niet.

Er zijn bijvoeglijke naamwoorden die alleen attributief gebruikt kunnen worden, die zowel attributief als niet-attributief gebruikt kunnen worden en die alleen predicatief gebruikt kunnen worden.

Woorden als houten, zilveren en gouden worden stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden genoemd; ze geven geen eigenschap van het voorwerp weer maar vertellen waar het voorwerp van gemaakt is.

Van veel bijvoeglijke naamwoorden kunnen een vergrotende trap en overtreffende trap afgeleid worden. Het oorspronkelijke bijvoeglijk naamwoord is de stellende trap. Samen heten ze de trappen van vergelijking: mooi - mooier - mooist.

Vrijwel alle bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden gesubstantiveerd door middel van de uitgang -e, zodat ze zelf de syntactische eigenschappen van zelfstandige naamwoorden krijgen en met adjectieven kunnen worden gecomplementeerd. Op semantisch niveau is het onderscheid bijvoeglijk/zelfstandig naamwoord dientengevolge van ondergeschikt belang.

Websites:
. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijvoeglijk_naamwoord.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 236.