kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.

biologisme

Biologisme, ook biomorfisme genoemd, staat ook voor een wijsgerige opvatting die de mens in zijn totaliteit, ook als geestelijk, sociaal en historisch bepaald wezen, zuiver biologisch tracht te verklaren met uitsluiting van ieder geestelijk principe en waarbij factoren van erfelijkheid en milieu een centrale plaats innemen.
Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 225.