kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

biologisme

Biologisme, ook biomorfisme genoemd, staat ook voor een wijsgerige opvatting die de mens in zijn totaliteit, ook als geestelijk, sociaal en historisch bepaald wezen, zuiver biologisch tracht te verklaren met uitsluiting van ieder geestelijk principe en waarbij factoren van erfelijkheid en milieu een centrale plaats innemen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.