kunstbus
Dit artikel is 26 01 2018 10:24 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

blockchain

Een blockchain is een gedistribueerde database. Een gedistribueerde database is een database waarin opslagapparaten niet allemaal zijn verbonden met een gemeenschappelijke centrale verwerkingseenheid zoals de CPU. Een gedistribueerde database wordt bestuurd door een gedistribueerd databasemanagementsysteem. Een gedistribueerde database kan verspreid zijn over een netwerk van onderling verbonden computers. In tegenstelling tot parallelle systemen, waarbij de processoren nauw zijn gekoppeld en een enkel databasesysteem vormen, bestaat een gedistribueerd databasesysteem uit los gekoppelde locaties die geen fysieke componenten delen.

Een blockchain houdt een gestaag groeiende lijst bij van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Zelfs de beheerder van nodes (computers of ander apparaten die zijn aangesloten op het netwerk) kan deze gegevens niet vervalsen. Dit komt door het gedistribueerde systeem. Binnen dit systeem vindt er gegevensuitwisseling en verificatie tussen de nodes plaats. Dit gebeurt door middel van een consensus. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat een derde partij -een centrale host- niet nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie te waarborgen.

Een block bestaat uit twee onderdelen: een blockheader en een inhoud. In blocks staan de eigenlijke bij te houden data en blockheaders bevestigen wanneer en in welke volgorde blocks geregistreerd zijn (tijdstempels om dubbele uitgaven en conflicten te vermijden).

In een blockheader is ook een verwijzing naar het vorige block verwerkt. Dit vormt een schakel in de chain van blocks. Deze verwijzing is eigenlijk een hash/hack van de header van het vorige block. Bij een blockchain kan er worden gekozen om een extra moeilijkheid aan te brengen in het berekenen van deze verwijzing. Dit gebeurt door eisen te stellen aan de hash die wordt berekend. Er wordt gezocht naar een hash die begint met een aantal nullen. Hoe hoger het aantal geƫiste nullen, hoe moeilijker het is om een hash te vinden. Omdat een hash een zogenaamde "one-way function" is, kan van een hash niet worden afgeleid hoe de gegevens eruitzien. Ook is het de bedoeling dat een hash uniek is. Als er een bit of teken verandert in een stuk code of document, zal de hash in zijn geheel veranderen. Elke wijziging is dus meetbaar.

Blocks zijn dus met elkaar verbonden via een hash. Deze hash wordt opgeslagen in de header, en deze zal gebruikt worden voor het maken van de hash van dat block. Dit betekent dat bij een wijziging in een block, alle blokken die daarna komen ook gewijzigd moeten worden. Stel dat er een block 1 is. Na block 1 komt er een block 2, 3 en 4. Als block 1 wordt aangepast, klopt de verwijzing in (de header van) block 2 niet meer (omdat de hash erin opnieuw berekend moet worden). Block 2 moet hierdoor ook aangepast worden. De verwijzing in block 3 klopt niet meer, dus block 3 moet worden aangepast, etc. Worden dit soort problemen gedetecteerd dan worden de aanpassingen stop gezet of wordt de node die deze gegevens verzendt genegeerd.. Dit systeem zorgt voor de integriteit die blockchains biedt.

Mining
Binnen een blockchain kan er worden gekozen om de integriteit nog sterker te maken. Dit kan worden gedaan door miners toe te voegen aan het proces. Miners berekenen hashes. Zij gebruiken speciale systemen die voor deze doelen bedoeld zijn. Miners worden in veel gevallen beloond (zoals bij bitcoins). Doordat er miners zijn, en dus meer rekenkracht, kunnen er moeilijkere hashes berekend worden. De kracht die nodig is om hashes te berekenen zorgt voor meer integriteit binnen een systeem, omdat om te vervalsen een nieuwe berekening van een hash nodig is. De kans dat er een hash goed wordt gegokt blijft altijd aanwezig, maar deze kans is erg klein. Bij het bezitten van een hoeveelheid rekenkracht binnen een miningnetwerk, dat groter is dan 50% van de totale rekenkracht binnen het mining netwerk, is het mogelijk om gegevens in een blockchain aan te passen. Dit is ook de reden dat sommige bedrijven kiezen voor een blockchainnetwerk zonder miners.

Toepassingen
Blockchaintechnologie ligt aan de basis van cryptovaluta als Bitcoin, maar kent ook andere toepassingen. Om de kansen voor de Nederlandse overheid van de nieuwe technologie vast te stellen, worden vanaf 2016 diverse pilots georganiseerd met o.a. het Kadaster, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Bronnen:
 Six myths about blockchain and Bitcoin: Debunking the effectiveness of the technology https://www.kaspersky.com/blog/bitcoin-blockchain-issues/18019/ 


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 23.