kunstbus
Dit artikel is 14-01-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bloomsburygroep

De Bloomsburygroep is de aanduiding voor een groep schrijvers, kunstenaars en intellectuelen die aan het begin van de twintigste eeuw ontstond in de Londense wijk Bloomsbury. De groep is pas later zo genoemd en heeft een tot in de 21e eeuw reikende invloed gehad op de smaak en het levensbesef van moderne mensen in de westerse wereld, zowel in het Engelse taalgebied als daarbuiten. De belangrijkste vertegenwoordigers waren: Virginia Woolf en haar echtgenoot Leonard Woolf, Vanessa Bell (de zus van Virginia Woolf) en haar echtgenoot Clive Bell, Lytton Strachey en diens broer James Strachey, Duncan Grant, John Maynard Keynes, E.M. Forster, Roger Fry en het echtpaar Desmond en Molly MacCarthy.

Ontstaan
De groep vindt - naar algemeen wordt aangenomen - haar oorsprong in Cambridge, meer in het bijzonder aan Trinity College, Cambridge, waar in het najaar van 1899 Leonard Woolf, Lytton Strachey en Saxon Sydney-Turner (alle drie lid van het geheim genootschap dat bekend stond als de Cambridge Apostles) zelf een genootschap oprichtten, de zogenaamde Midnight Society, waar zij bevriend raakten met Thoby Stephen (de broer van Virginia Woolf) en Clive Bell. Later zouden Maynard Keynes en Desmond MacCarthy zich bij deze vriendenkring voegen.[1] Thoby Stephen was de zoon van de auteur, criticus en alpinist sir Leslie Stephen. Toen deze in 1904 overleed, besloten zijn drie nog thuis wonende kinderen: Vanessa, Virginia, en Adrian Stephen, hun welgelegen Victoriaanse behuizing aan Hydepark Gate te verlaten, om een woning te betrekken aan het - in de veel minder chiquere wijk Bloomsbury gelegen - Gordon Square.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloomsburygroep

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 86.