kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

boeddhisme

STICHTING: Het Boeddhisme begon ongeveer 2.500 jaar geleden in India.
STICHTER: Gautama Siddhartha, of de Boeddha, 'de verlichte.'
BELANGRIJKE GESCHRIFTEN: De Tripitaka, Anguttara-Nikaya, Dhammapada, Sutta-Nipatta, Samyutta-Nikaya en vele anderen.
AANHANGERS: Meer dan 300 miljoen door geheel China, Japan, Sri Lanka, Thailand, Burma, Indo-China, Korea en Tibet.
SEKTEN: Tegenwoordig is het Boeddhisme in drie grote sektes verdeeld - Theravada, Tibetaans en Mahayana. Zen Boeddhisme, welbekend in het Westen, is een Japanse Mahayana-school.

1.Inleiding
Op de hele wereld zijn meer dan 300 miljoen boeddhisten. Ze leven vooral in Azië, Birma, Laos, China, Vietnam en Japan.

Het Boeddhisme is een zachtmoedige en vreedzame leer die vooral op redelijkheid is gebaseerd en slechts weinig op het bovennatuurlijke steunt. Tal van denkers uit het Westen, die in contact kwamen met geel geklede monniken en die bibliotheken van hun rustige kloosters hebben bestudeerd, beschouwen deze leer als één van de schoonste en edelste manier van denken.

De geschiedenis van het Boeddhisme gaat ongeveer 2500 jaar terug, en is één van de grootste beschavingsfactoren in het Verre Oosten geweest.

Het Boeddhisme omvat 2 grote dogmatische scholen:

* Het Hinayana dat letterlijk 'kleine voertuig' betekent, heeft als ideaal de persoonlijke soberheid en de verlossing door het persoonlijke voorbeeld. Vooral in Zuid-Afrika heeft het Hinayana zijn volgelingen die zichzelf Theravada Boeddhisten noemen.

* Met Mahayana dat letterlijk 'Grote Voertuig' betekent, gelooft in de verlossing, het geloof en de goede werken. De aanhangers van het Mahayana leven vooral in China, Japan, Korea, Tibet en Mongolië.

De grondslagen voor beide richtingen werden gelegd door één van de grootste leiders aller tijden: Siddharta Gautama of de Boeddha.

2. Wie is Gautama Boeddha?
Gautama Boeddha was de stichter van het boeddhisme. Hij werd geboren in 563 voor Christus in het woud van Lumbini. De jonge Gautama, zoon van Hindoe-vorst werd in grote weelde en pracht opgevoed. Hij was een heel bekwame jongen. Door het zien wat er allemaal gebeurde in de echte wereld: een ernstige ziekte, een lijk, een bedelmonnik, wou hij zich vrij maken van de ellende van het bestaan. ( VERLICHTING) Hij bereikte na meditatie onder de Bodhi-boom de verlichting.

Hoewel hij niet als een god wordt aanbeden, zijn er wel talloze beelden van hem. Dergelijke beelden dienen de boeddhisten, die bij de beelden bloemen brengen en wierook en kaarsen branden, te herinneren aan de verlichting die ze kunnen vinden.

Dit beeld heeft de kenmerkende lange oorlellen, met daarin de prinselijke juwelen, en een knot op het hoofd, die een symbool is van wijsheid en verlichting.

3. Leer van het Boeddha (Dharma)
Zowel in het hindoeisme als in het boeddhisme gelooft men dat de doden opnieuw geboren worden in andere levende wezens. Er is een cirkel van reïncarnatie: het levensrad. Hoe iemands nieuwe leven eruit ziet, hangt af van zijn Karma (= de optelsom van de goede en de kwade dingen die hij deed). Boeddhisten zijn ervan overtuigd dat ze na hun dood een reis moeten maken, vol avonturen en gevaren. Waar ze in terecht komen, vertelt het Tibetaans dodenboek. Als de mensen vrij zijn van verlangen en begeerte, komen ze in het Nirwana (= het hoogste wat een boeddhist kan bereiken) terecht.

De 2 belangrijkste samenvattingen van de leer van Boeddha zijn de Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad (de weg naar het Nirwana)

Vier Edele Waarheden:
- Het leven is vol van lijden.
- Hebzucht en verlangen.
- Er kan een eind komen aan het lijden en het verlangen.
- Een weg die leidt naar geluk.

Edele Achtvoudige Pad:
1. Etnisch gedrag: juist spreken, juist handelen en juist leven.
2. Geestelijke discipline: juiste inspanningen, juiste concentratie en juiste meditatie.
3. Wijsheid: juiste kennis, juist begrip en mededogen dat tot daden motiveert.

Belangrijke symbolen
De lotusbloem:
De lotusbloem is een zeer belangrijk symbool. De lotus werd het symbool van de leer van het boeddhisme. Omdat de monnikengemeenschap of sangha voortkomt uit de leer, komt de voorstelling van een monnik die uit de lotus opstijgt, veel voor. De lotus heeft zijn wortels in de modder, maar bloeit open in de zuivere open lucht en symboliseert daarom de staat van verlichting en de leer van Boeddha. De lotusbloem symboliseert de ontvouwing van de menselijke geest door het verkrijgen van verlichting of inzicht.
Vissen:
Twee vissen: het symbool van het geluk dat te vinden is in de echtelijke staat.

Belangrijke woorden
Dharma: de leer van Boeddha
Karma: de leer dat de daden onvermijdelijk worden gevolgd door een resultaat. Alles houdt verband, niets gaat verloren. Men kan goed of slecht karma verzamelen. Of je nu goed of slecht hebt geleefd, bepaalt ook je staat in het volgende leven!
Lijden: voor alle levende wezens de essentie van het aardse bestaan.
Verlichting: geeft toegang tot het Nirwana. Toestand van inzicht, waarbij de hele realiteit doorgrond wordt en de mens verlost raakt van verlangens.
Nirwana: het doel van de Boeddhist. Het is een staat van verlangenloos eeuwig vredevol zijn. Het volgt op de verlichting.
Achtvoudig Pad: de weg naar het Nirwana, bestaande uit juiste kennis, juiste levenshouding, juist spreken, juist handelen, juist leven, juiste inspanning, juiste concentratie, juiste meditatie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.