kunstbus
Dit artikel is 16-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bonaventura

Heilige, bisschop en kerkleraar. (Bagnoregio nabij Orvieto ca 1220 - Lyon 15 juli 1274)

De franciscaanse theoloog Sint Bonaventura, eigenlijk Giovanni di Fidanza, werd omstreeks 1221 in Italiƫ als zoon van een arts geboren. Hij studeerde van 1236 tot 1243 theologie aan de universiteit van Parijs en trad rond 1243 toe tot de orde der minderbroeders, 17 jaar na het heengaan van de heilige Franciscus, waar hij colleges volgde bij zijn medebroeder Alexander van Hales. In hetzelfde jaar trad Thomas van Aquino toe tot de orde der dominicanen. Samen werden zij de grootste leraren van de scholastiek, en beiden overleden in het jaar 1274. Terwijl Thomas om zijn engelachtig karakter de bijnaam Doctor Angelicus ontving, noemde men Bonaventura om zijn vurige bezieldheid de Doctor Seraphicus.

Hij doceerde in Parijs van 1248 tot 1255 in de rang van sententiarius, docent over de Libri Sententiarum van Petrus Lombardus. Dit was een opvallend lage rang voor iemand van zijn formaat. De franciscanen maakten hem in 1253 tot hoofd van hun studium te Parijs. De Parijse docenten die tot de bedelorden behoorden, stonden tegenover de overige docenten die hen hun succes niet gunden. Pas in 1257 kon Bonaventura de doctorstitel verwerven.

Bonaventura zocht het christelijk geloof en de augustijnse spiritualiteit filosofisch te begrijpen, waarbij hij platonische en aristotelische inzichten gebruikt. Het resultaat vindt men terug in zijn Itinerarium Mentis in Deum (1259) (God verlangt, door alle extatische beschouwingen van God in zijn werken heentrekt, tot zij, verzadigd en verlicht, de donkere nacht ingaat waar ze geheel in God overgaat.

In het tijdvak 1257-1273 was Bonaventura generaal van de franciscanen. Hij schreef in die hoedanigheid het officiƫle heiligenleven van Franciscus van Assisi, de stichter van de franciscanen. Zelf wordt Bonaventura vaak als tweede stichter van zijn orde gezien. Hij reorganiseerde de orde onder andere door studie tot een vast element te maken. Paus Gregorius X benoemde hem in 1273 tot kardinaal. Op verzoek van deze paus werkte hij mee aan de voorbereiding van het Tweede concilie van Lyon in 1274. Tijdens dit concilie overleed hij.

Oeuvre
In zijn theologische werken concentreerde Bonaventura zich op de gestalte van Christus en diens lijden. Zijn werken hebben een duidelijke mystieke inslag. Zijn middeleeuwse bijnaam luidde daarom ook wel doctor passionis, "doctor van het lijden". Paus Sixtus V schonk hem de eretitel Doctor Seraphicus. Behalve zijn commentaar op Petrus Lombardus zijn vooral zijn Itinerarium mentis ad Deum en het Breviloquium bekend. Beide werken zijn enkele jaren geleden ook in het Nederlands vertaald. De negentiende-eeuwse editie van Bonaventura's Opera omnia omvat tien banden. De latere paus Benedictus XVI verdedigde in 1957 zijn Habilitationsschrift over Bonaventura. Ook Romano Guardini wijdde een studie aan Bonaventura.

Paus Sixtus IV, een franciscaan, verklaarde Bonaventura in 1482 heilig. In 1588 benoemde paus Sixtus V, eveneens franciscaan, hem tot kerkleraar. Zijn feestdag is 15 juli.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonaventura.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.