kunstbus
Dit artikel is 07-11-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bonifacius

Bonifacius, of Bonifatius, (nabij Exeter ca. 675 - Dokkum 754), oorspronkelijk Winfrid geheten, was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en heilig verklaarde. Hij werd gedood door stokslagen bij Dokkum toen hij op zendelingstocht was, zeer waarschijnlijk op of rondom 5 juni 754, maar misschien ook later in 755.

Bonifacius ondernam met steun van de Frankische koningen pogingen de Friezen te bekeren: in 716 mislukte dat. Hij werkte van 719 tot 721 samen met Willibrord. Rond 750 deed hij een laatste poging die leidde tot zijn dood nabij Dokkum. Hij trad ook op in essen waar hij in 722 aartsbisschop van Mainz werd. In 744 stichtte hij het klooster Fulda waar hij ook werd begraven. Daar bevindt zich ook de Ragyndrudis-codex die Bonifacius boven zijn hoofd zou hebben gehouden tijdens de aanslag op zijn leven. Van hem is correspondentie bewaard gebleven en over hem is een vita geschreven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 835.