kunstbus
Dit artikel is 09-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Bouillon

Doorverwijspagina

1. bouillon (voedsel), de basis voor soepen

2. Bouillon is de naam van verschillende Franse gemeenten

3. Kasteel van Bouillon, een middeleeuwse burcht in die stad
4. hertogdom Bouillon
5. Godfried van Bouillon, een leider van de Eerste Kruistocht

6. Bouillon (België) (Waals: Bouyon) is een stad in de Belgische provincie Luxemburg.
De stad telt bijna 5500 inwoners. Het stadje wordt gedomineerd door de middeleeuwse burcht van Godfried van Bouillon. Bouillon is een toeristisch centrum; in de zomer is er veel kampeertoerisme langs de rivier de Semois, die rond de oude stadskern kronkelt. De dorpskernen van Bouillon, Poupehan en Frahan in Rochehaut liggen elk op een meander van de Semois.
Het stadscentrum van Bouillon is door de Semois van de steile, beboste helling Côte d'Auclin (met daarop de uitzichttoren Belvédère) gescheiden.
Bouillon is verder bekend vanwege Le Tombeau du Géant ("Het Graf van de Reus"), een quasi onbewoonde maar beboste meander in de Semois bij Botassart in Ucimont, die zijn naam dankt aan het feit dat de bomen op het min of meer grafvormige schiereiland 's winters een groot kruis vormen.

Bouillon was eeuwenlang een klein hertogdom, afwisselend onder controle van Frankrijk en het prinsbisdom Luik. In 1794 werd de Republiek van Bouillon uitgeroepen, die korte tijd later door Frankrijk geannexeerd werd.

Bezienswaardigheden
. Het centrum van Bouillon wordt ook gekenmerkt door de grote burcht, het Kasteel van Bouillon, gelegen in de nabije ligging van de Semois. Dit kasteel is ontstaan in de 8ste eeuw. Op het einde van de elfde eeuw (1082) verkoopt Godfried van Bouillon het kasteel aan de prins-bisschop van Luik voor 3 gouden mark en 1300 zilverenmark. Met dat geld wil hij zijn bijdrage aan de eerste kruistocht financieren.
. Het stadhuis
. De Petrus & Pauluskerk
. Het Hertogenlijk Museum
. Enkele patriciërswoningen in de stad zijn als monument geklasseerd

Hertogdom Bouillon
Het hertogdom Bouillon was lange tijd een zelfstandig hertogdom binnen het Heilige Roomse Rijk. Het gebied rond de stad Bouillon was ongeveer 375 km² groot en bevatte een 25-tal dorpen.

De naam Bouillon (verwijzend naar het Kasteel van Bouillon) komt voor het eerst voor in een brief van Adalbero van Reims aan zijn broer Godfried van Verdun in 988. De heersers verkregen in 1012 van keizer Hendrik II een leenheerschap over Neder-Lotharingen en het recht om zich hertog te noemen. Bouillon was een leen van het Graafschap Bonen (nu Boulogne-sur-Mer) en zo werd het in 1096 verkocht of verpand aan het Prinsbisdom Luik door de bekende kruisvaarder Godfried V van Bouillon. Het bleef afhankelijk van het prinsbisdom tot de vorst van het naburige Sedan, Robrecht I van der Marck, het in 1482 veroverde. Keizer Karel V schonk het in 1521 opnieuw aan Luik, maar Robrecht IV van der Marck heroverde het grootste deel van het hertogdom en droeg sindsdien de titel hertog van Bouillon, die later overging op het Franse huis La Tour d'Auvergne, burggraven van Turenne (een van de hertogen was de beroemde veldheer Turenne).

In de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden speelde het hertogdom in 1593 een kleine rol. Filips van Nassau deed met een veldtocht een inval in Luxemburg. De hertog van Bouillon wilde zijn gebied uitbreiden en deed ook een inval in Luxemburg. Hij veroverde enkele steden, maar met de komst van het Spaanse leger onder leiding van Peter Ernst von Mansfeld, trok hij zich snel terug.

In 1676 veroverden de Fransen het hertogdom. Twee jaar later gaf Lodewijk XIV het in leen aan een neef van Turenne. Het hertogdom Bouillon werd nu een Frans protectoraat, zij het dat er een grotere culturele vrijheid heerste dan in Frankrijk. Het was 230 km² groot en had tegen het einde amper 2500 inwoners.

In 1792 schonk hertog Godfried III onder de invloed van de Franse Revolutie Bouillon een verkozen parlement. Toen zijn zoon en opvolger Jacques-Léopold de la Tour d'Auvergne, die in Frankrijk woonde, in 1794 door de Franse revolutionairen was gearresteerd, trok het parlement de macht naar zich toe en werd Bouillon feitelijk een republiek, die kort daarop door de Fransen werd bezet.

Republiek Bouillon
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Republiek van Bouillon (Frans : République bouillonnaise) was een kortstondige republiek, die ontstond als uitloper van de Luikse en de Franse Revolutie in de stad Bouillon, een stad die nu in de Belgische provincie Luxemburg ligt.

Godfried Karel de la Tour d'Auvergne, de in Parijs verblijvende hertog van Bouillon, stond positief tegenover de Franse Revolutie en wilde op dezelfde manier zijn hertogdom hervormen. Het staatje omvatte de stad Bouillon en het omliggende gebied, 230 km² groot, met 12000 inwoners. Op 23 maart of op 1 mei 1792 werd Bouillon een constitutionele monarchie naar Frans voorbeeld.

Op 19 november 1792 bezetten Franse troepen Bouillon terwijl ze ook alle Zuidelijke Nederlanden veroveren. De hertog vann Bouillon overleed op 3 december en werd opgevolgd door zijn zoon Jacques-Léopold. Deze verbleef in het Franse Évreux en was dus ook citoyen van het nieuwe Franse regime, dat hem op 7 februari 1794 onder arrest geplaatst had (periode van de Terreur).

Het Parlement van Bouillon constateerde dat de hertog niet in staat was te regeren en riep op 24 april 1794 een Bijzondere Vergadering van vertegenwoordigers van het volk van Bouillon samen, die de soevereiniteit overnam. Volgens de ene interpretatie betekende dat de afzetting van de hertog en het uitroepen van de republiek; volgens anderen was het slechts een tijdelijke waarneming van de macht.

Op 19 mei 1795 verjoeg een Oostenrijks leger de Franse troepen, maar de stad werd niet bezet en vroeg opnieuw bescherming aan de Fransen. Op 25 oktober 1795 werd Bouillon geannexeerd door de Eerste Franse Republiek en opgenomen in het departement Ardennes.


Na de val van Napoleon in 1814 werd het hertogdom Bouillon formeel hersteld met de bedoeling het toe te wijzen aan de adoptiezoon en aangewezen opvolger van Jacques-Léopold - een Brits admiraal. Maar ook een andere verwant van de laatste hertog maakte aanspraken op het hertogdom. Uiteindelijk besloot het Congres van Wenen in 1815 het gebied bij het Groothertogdom Luxemburg te voegen, dat toen in personele unie verbonden was met het Koninkrijk der Nederlanden. In 1830 ging het, net als het hele westelijke deel van Luxemburg, deel uitmaken van het onafhankelijke België, hoewel Frankrijk nog diplomatieke pogingen deed om het te annexeren met het argument dat Bouillon - in tegenstelling tot Luxemburg - nooit een deel was geweest van de Zuidelijke Nederlanden.

hertogen van Bouillon
Godfried van Bouillon (1076-1095)
behoort toe aan het Bisdom Luik (1095-1496)
Gerard de Jambe (1267)

Huis van der Marck
Eberhard van der Marck (1430-1445)
Lodewijk van der Marck (1445-1457)
Arnold van Konwaren (1457-1479)
Willem van der Marck (1479-1482)
Robrecht I van der Marck (1482-1489)
Robrecht II van der Marck (1489-1496)
Robrecht III van der Marck (1496-1522)
toegekend aan het bisdom Luik
Robrecht IV van der Marck (1552-1556)
Hendrik Robrecht van der Marck (1556-1574)
Willem Robrecht van der Marck (1574-1588)
Charlotte van der Marck (1588-1594)

Huis La Tour d'Auvergne
Hendrik de La Tour d'Auvergne (1594-1623)
Frederik Maurits de La Tour d'Auvergne (1623-1652)
Godfried Maurits de la Tour d'Auvergne (1652-1696)
Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne (1696-1730)
Karel Godfried de la Tour d'Auvergne (1730-1771)
Godfried Karel de la Tour d'Auvergne (1771-1791)
Jacques-Léopold de la Tour d'Auvergne (1791-3 mei 1802)
Ontvangen van "http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Bouillon"


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouillon.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.