kunstbus
Dit artikel is 12-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

broeders penitenten

De broeders penitenten (in het Latijn de Congregatio Fratrum Poenitentium St.-Francisci) (c.f.p-s.f.) is een katholieke congegratie ontstaan in 1697. De Broeders Penitenten kennen als motto: ad omne opus bonum paratus (tot elk goed werk bereid) en is vooral actief geweest in de verpleging van de geestelijk zieke en verstandelijk gehandicapte mens.


Ze ontstond op 12 maart 1697 in Hoogstraten (België) als Daniël de Brouwer (1674 Hoogeloon als Daniël Vervest, overleden 1745 te Boekel) zijn tijdelijke geloften aflegde. Hij trad toe tot de Derde Orde van Franciscus van Assisië.

In de loop der jaren sloten veel volgelingen zich bij de Nederlandse franciscaanse lekenbroeder aan. Pas in 1871 worden de statuten volledig goedgekeurd en krijgt de orde de naam Congregatie van de Broeders van den Derden Regel van Penitentie van den H. Vader Franciscus van Assisië. Pas dan worden de broeders erkend als religieuze gemeenschap door de Kerk. De naam wordt ingekort tot Broeders van de Derde Regel van Penitentie en uiteindelijk tot Broeders Penitenten.

Op 6 mei 1826 wordt onder leiding van Broeder Antonius van Gerwen de eerste geestelijk zieke patiënt opgenomen in Huize Padua te Boekel (N.Br.) - een nog altijd bestaande psychiatrische instelling.

De Broeders Penitenten slaagden er in hun liefdewerk voortdurend te professionaliseren. Hun werk zal uiteindelijk leiden tot een reeks nog steeds bestaande instellingen. Allen zijn volledig professionele, door de overheid gefinancierde en inmiddels zelfstandige instellingen met honderden inwoners bijvoorbeeld:
. huize Assisie te Udenhout (tegenwoordig Stichting Prisma);
. de Hartekamp te Heemstede;
. de Lathmer te Wilp (tegenwoordig ZoZijn);
. de St. Joseph Stichting te Apeldoorn (later de Wellen, tegenwoordig Spatie (instelling));
. Piusoord in Tilburg (tegenwoordig Amarant).
Inmiddels zijn alle bovenstaande instellingen overgedragen aan stichtingen en niet meer afhankelijk van het liefdewerk van de broeders.

Vanaf 1964 gaan de Broeders Penitenten ook in de Missie. In Chili richtten zij verschillende scholen en ziekenhuizen op.

De kloostergemeenschap leeft tot op heden voort. De broeders van nu zijn koster, missionaris of moderne vrijwilliger. Broeders leggen de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid af.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.