kunstbus
Dit artikel is 02-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

broederschap

De broederschap (v) is 1. (rooms-katholiek) kerkelijk goedgekeurde vereniging van gelovigen/ leken met een godvruchtig doel, 2. (protestants) afgescheiden groep of kerkgenootschap, 3. verhouding als broers, 4, bond van beroepsgenoten (het gilde).

Er zijn verschillende soorten broederschappen bekend:
• De religieuze broederschap: bijvoorbeeld van een groep geestelijken uit een dekenaat of aartsdiaconaat (kalenden); van een groep mensen, die gezamenlijk een altaar in stand hield. Zij zorgden voor onderlinge steun en
voor begrafenissen en memories. Bovendien konden de begunstigers van een klooster lid worden van de gebedsbroederschap van de orde en na hun dood deel krijgen aan de goede werken van de kloosterlingen.

• broederschap die betrokken was bij het Heilige Geest Gasthuis of de broederschap van de Procuratoren van de arme huissitten. Zij hadden als taak armen en zieken te verzorgen of in staat te stellen in leven te blijven.

• Een ander karakter heeft de economische 'broederschap': het gilde.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.