kunstbus
Dit artikel is 04-08-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

burgemeester

De voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. De burgemeester moet zorgen voor de handhaving van de openbare orde en de veiligheid.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.