kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

canon

Canon

Doorverwijspagina

Culturele Canon
Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie.

Muzikale Canon
Meerstemmig lied, waarin de melodie door alle stemmen in haar geheel, doch telkens op een andere plaats ingezet, wordt herhaald. Een van de bekendste voorbeelden is de populaire canon "Vader Jacob" ("Frère Jacques").

Religieuze Canon
In religieus opzicht worden met de term 'canon' bepaalde religieuze boekwerken aangeduid die door de betreffende godsdiensten als heilig worden beschouwd, bijvoorbeeld de Tenach voor het jodendom, de Bijbel voor het christendom en de Koran voor de islam.

Canon van de Nederlandse Film
Het Nederlands Film Festival presenteerde op 11 september 2007 de Canon van de Nederlandse Film. De Canon bestaat uit belangrijke, gezichtsbepalende films die de veelzijdigheid van de Nederlandse filmgeschiedenis weerspiegelen en tevens uit een lijst van belangrijke momenten en gebeurtenissen in de Nederlandse filmhistorie.

Canon van Nederland
De canon van Nederland is een lijst van vijftig onderwerpen die chronologisch een samenvatting geeft van de Geschiedenis van Nederland. De commissie-Van Oostrom heeft hierin vijftig thema's opgenomen die niet in de geschiedenisles op een Nederlandse school zouden mogen ontbreken.

De Rijkscanon
Het Rijksmuseum, het nationale museum van kunst en geschiedenis, bezit de objecten die aan de canon een concrete invulling geven.

Canon Nederlandse Klassieke Muziek
In de canon van de vaderlandse geschiedenis wordt met geen woord gerept over klassieke muziek in Nederland. Een omissie vond de NPS, die het voortouw nam voor een muziekcanon. Een commissie van vijf vooraanstaande vertegenwoordigers uit het Nederlandse muziekleven benoemde met oog en oor voor diversiteit en kwaliteit uit vijfhonderd jaar Nederlandse klassieke muziek, vijftig onderwerpen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.