kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

cavalerie

de cavalerie (v.), ~s

Tactisch wapen in het leger van de tanks en gevechtswagens, vroeger van de paarden.

Cavalerie (van het Latijn caballus, paard) is van oudsher de naam voor de militaire eenheid die zich te paard voortbewoog en te paard vocht. Dit in tegenstelling tot de infanterie die te voet vecht en zich verplaatst. De dragonder is een tussenvorm (vecht te voet, verplaatst zich te paard).

Tegenwoordig wordt er in het leger nagenoeg geen gebruik meer gemaakt van paarden om mensen of materieel te verplaatsen behalve voor ceremoniële doeleinden; de paarden zijn vervangen door tanks, armoured personnel carriers en ander gemotoriseerd materieel. Ceremonieel is ook de traditie dat van oudsher 'bereden' militairen zoals officieren bij hun gala-uniform een sabel dragen, het wapen dat van oudsher behoorde bij de cavalerie. Niettemin heet het betreffende legeronderdeel dat vroeger met paarden vocht, en tegenwoordig met tanks, nog steeds cavalerie, en zijn de benamingen voor rangen en standen die traditioneel deel uitmaakten van de cavalerie (een kapitein bij de cavalerie heet ritmeester, een sergeant wachtmeester) nog steeds gebruikelijk. Ook krijgen tankbestuurders nog steeds klontjes suiker toegestopt door mede-militairen die grappig willen zijn met de opmerking "voor het paard"...

Het paard werd waarschijnlijk voor het eerst in de steppen van de Oekraïne getemd en bereikte Egypte pas in de XIIIe dynastie. In eerste instantie werd het vooral als trek- en lastdier gebruikt en militair vooral voor de strijdwagen gespannen. In de tijd van de brandkatastrofe kwam daar een einde aan omdat de infanterie met zwaarden uitgerust in staat bleek de strijdwagens te overmeesteren.

Het berijden van paarden is lang een moeizame zaak geweest. Zo is bekend van koning Cambyses van Perzië dat hij zich dodelijk aan zijn eigen wapens verwondde bij het bestijgen van zijn paard. Dat was zonder stijgbeugel ook een moeizame onderneming. De oudste afbeelding van stijgbeugels komt uit het eind van de 2e eeuw v.Chr. uit India en deze uitvinding is via China pas in ongeveer de 8e eeuw ook in West-Europa ingevoerd.

Een theorie stelt dat het deze militaire innovatie was die aanleiding gaf tot de feodalisering van het Frankische Rijk, maar langzamerhand is duidelijk geworden dat deze theorie niet houdbaar is. Toch zijn de Middeleeuwen zonder meer de glorietijd van de bereden krijger: de ridder. Op het middeleeuwse slagveld was de zware cavalerie vaak doorslaggevend, al liep dat soms fout, bijvoorbeeld in drassig gebied zoals bij de Guldensporenslag (1302) bij Kortrijk.

Daar kwam pas enige verandering in gedurende de Honderdjarige Oorlog, eerst door de Engelse boogschutters, later door ander geschut dat door buskruit aangedreven werd. Toch bleef de cavalerie zijn rol spelen, bijvoorbeeld in de oorlogen die een einde maakte aan de Amerikaanse Indianen van de prairies. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog hadden de Polen nog cavalerie, maar die kon tegen de tanks van het nazi-regime weinig uitrichten. In bijzonder afgelegen en ontoegankelijke gebieden zoals Afghanistan is tot na de millenniumwisseling nog van cavalerie gebruikgemaakt, maar beschieting vanuit de lucht maakt dat tot een bijzonder hachelijke zaak.

Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Cavalerie.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 909.