kunstbus
Dit artikel is 08-07-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cees Dekker

Cornelis (Cees) Dekker (Haren, 7 april 1959) is een Nederlandse natuurkundige en hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Delft.

Zijn vakgebied is de moleculaire biofysica; hierbij beweegt hij zich op het grensvlak van de natuurkunde en de biologie waarbij hij gebruik maakt van de zogeheten nanotechnologie waar zeer kleine voorwerpen en dergelijke in het geding zijn. Zo heeft hij fundamentele ontdekkingen gedaan op het gebied van koolstof nanobuisjes. Vanwege deze werkzaamheden is hij al jaren de meest geciteerde fysicus in Nederland. Momenteel onderzoekt hij met enkel-molecuultechnieken de biofysica van moleculen in de biologische cel.

Dekker werd naast zijn wetenschappelijk werk ook bekend vanwege zijn belangstelling voor de relatie tussen geloof en wetenschap en de discussie rond intelligent design in 2005.

Wetenschappelijke carrière
Dekker groeide op in de omgeving van Rotterdam. Als tiener had hij reeds een grote belangstelling voor de natuurwetenschappelijke vakken, wat ertoe leidde dat hij in 1977 met een opleiding natuur- en sterrenkunde startte aan de Universiteit Utrecht. In 1983 behaalde hij zijn doctoraalexamen in de experimentele natuurkunde. In 1984 begon hij aan dezelfde universiteit te werken als promovendus en in 1988 promoveerde hij met succes op een onderwerp in de fysica van de vaste stof. Vervolgens ging hij in Utrecht aan de slag als universitair docent in ruisverschijnselen in mesoscopische halfgeleiders en supergeleiders.

In 1990-1991 bezocht hij de onderzoekslaboratoria van IBM in Yorktown Heights, Verenigde Staten, waar hij onderzoek deed naar supergeleiders met een hoge kritische temperatuur in sterke magneetvelden.

In 1993 maakte Dekker de overstap naar de Technische Universiteit Delft, om daar als universitair hoofddocent te werken aan een aantal geheel nieuwe onderzoekslijnen, te weten ladingsdichtheidsgolven en elektrische geleiding door afzonderlijke moleculen. Dat laatste groeide uit naar onderzoek aan koolstof nanobuizen. Dekkers groep ontdekte veel van de nieuwe fundamentele elektrische eigenschappen van deze moleculen.

Vanwege zijn grote wetenschappelijke verdiensten werd hij in 1999, benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar. In 2000 volgde een benoeming tot gewoon hoogleraar in de moleculaire biofysica. In 2003 werd hij gekozen tot lid van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2006 werd hij in Delft universiteitshoogleraar.

Hij werd een aantal malen voor zijn werk onderscheiden met wetenschappelijke prijzen en een eredoctoraat.

Geloof en wetenschap
Dekker is christen en actief lid van een evangelische gemeente in Delft. Hij is van mening dat er geen conflict bestaat tussen wetenschap en geloof, maar dat beide harmonieus samengaan. Zijn christelijke geloofsovertuiging beschouwt hij dan ook niet als een sta-in-de-weg voor zijn wetenschapsbeoefening. Regelmatig is hij in diverse televisiediscussieprogramma's te zien waarin hij over bovengenoemde zaken met al dan niet andersgestemde personen van gedachten wisselt.

Dekker is mederedacteur van het boek Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp? (Ten Have Baarn, 2005) dat gaat over toeval of doelgerichtheid in de evolutie van het leven. Mede door dit boek ontstond in Nederland een discussie over de theorie van het intelligent design ('intelligent ontwerp'). De titel van het boek verwijst naar een serie gesprekken met wetenschappers die de journalist Wim Kayzer begin jaren negentig heeft gevoerd en die onder de titel Een schitterend ongeluk werden uitgezonden door de VPRO. Kayzer wordt op de achterflap van het boek aan het woord gelaten.

In 2005 had hij een gesprek over de relatie geloof-wetenschap met de Nederlandse minister van onderwijs Maria van der Hoeven (CDA) die dusdanig onder de indruk was van hetgeen Dekker naar voren bracht dat zij op haar weblog schreef dat zij niet in toeval geloofde en dat zoiets als intelligent design wellicht een goed idee zou zijn om ook in het onderwijs te behandelen. Dit kwam haar op veel kritiek uit de hoek van de niet-confessionele partijen in de Tweede Kamer te staan.[1] Mede naar aanleiding van de ontstane ophef ontstond er in Nederland een discussie over intelligent design en evolutie.

In 2006 kwam een nieuwe bundel uit getiteld En God beschikte een worm (Ten Have Baarn, 2006), weer onder redactie van Dekker, Ronald Meester en René van Woudenberg. Dat boek gaat over de relatie tussen evolutie en schepping. Dekker zelf schreef er een hoofdstuk in over de redelijkheid van een (a-)theïstisch wereldbeeld.

In 2007 kwam nog een bundel uit getiteld Omhoog kijken in platland (Ten Have Baarn, 2007), onder redactie van Dekker, Gijsbert van den Brink en René van Woudenberg. Dat boek gaat over de relatie tussen geloof en wetenschap. Dekker zelf schreef er een hoofdstuk in over de nieuwe technologie en de dystopia van Brave New World.

In 2008 verscheen onder redactie van Dekker de bundel Geleerd en gelovig - 22 wetenschappers over hun leven, werk en God (Ten Have Baarn, 2008), met persoonlijke verhalen van christelijke wetenschappers. Hij schreef er zelf ook een hoofdstuk in. Hierin neemt hij afstand van het idee van Intelligent Design. Hij karakteriseert zichzelf als een theïstisch evolutionist.[2] Ook in een interview in het Reformatorisch Dagblad liet hij dit weten.[3]

In 2008 werd Dekker erelid van de algemeen christelijke studentenvereniging S.S.R.-N.U., waar hij actief was tijdens zijn studententijd.

Prijzen
. Agilent Europhysics Prize in 2001
. Julius Springer prijs in 2002
. Spinozapremie van het NWO in 2003
. eredoctoraat van de Belgische Universiteit Hasselt in 2003
. Internationale George Montefiore prijs in 2006

Persoonlijk leven
Cees Dekker is getrouwd en vader van drie kinderen.

Bronnen
1↑ Minister ontvangt boek over ID, Kennislink.nl, 9 juni 2005
2↑ „Geloof niet haaks op wetenschap of evolutie', Reformatorisch Dagblad, 2 december 2008
3↑ „Genesis en evolutie gaan goed samen', Reformatorisch Dagblad, 31 oktober 2008


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Cees_Dekker

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 749.