kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

chauvinisme

Chauvinisme is een overdreven of blinde vorm van patriottisme (vaderlandsliefde). Het gaat hierbij om het ophemelen van het eigen land, volk, taal of regio.

Er bestaat overigens geen objectieve norm waarmee kan worden bepaald wanneer patriottisme over gaat in chauvinisme.

Zie ook patriottisme en nationalisme.

Chuavinisme is een 'eponiem' ontleend aan Frans chauvinisme, met het achtervoegsel → -isme gevormd bij de eigennaam Chauvin. Wie deze Chauvin precies was, is omstreden. In de vlugschriften, prenten enz. waarmee men na Napoleons terugkeer van Elba de stemming te zijnen gunste probeert te beïnvloeden, treedt veelvuldig een oude grenadier met de naam Chauvin op. Diens absolute toewijding aan Napoleon werd in het Franse volkstoneel van de vroege negentiende eeuw regelmatig bespot, waardoor hij een semimythische status kreeg. Soldaten op de prenten uit die tijd krijgen algauw de spotnaam chauvin. Daarna raakt de naam algemeen bekend door het personage Nicolas Chauvin uit Rochefort in het toneelstuk La Cocarde Tricolore van de gebroeders Logniard (eerste opvoering op 19 maart 1831).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.