kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

christendemocratie

de christendemocratie (v)

Liberalisme en socialisme zijn niet gebaseerd op een godsdienst. Dat ligt anders bij de confessionele partijen, die laten zich inspireren door de Bijbel. De hoofdstroming hiervan is de christendemocratie. Deze stroming is dus gebasseerd op een godsdienst.

Op sociaal-economisch gebied zitten de christendemocraten vaak tussen de liberalen en de socialisten in: wat minder vertrouwen in het individu en de markt dan het liberalisme, en wat minder vertrouwen in de overheid dan het socialisme.

Christendemocraten hebben meegewerkt aan de opbouw van de verzorgingsstaat, maar geven nu de voorkeur aan de verantwoordelijke samenleving. Daarom moeten zij eerbied hebben voor de natuur en niet vernietigen. En ook mogen de mensen niet te snel ingrijpen in menselijk leven. Problemen moeten zoveel mogelijk in overleg en harmonie worden opgelost, christendemocraten benadrukken het belang van het gezin als hoeksteen van de samneleving. Ook mogen de mensen niet te snel ingrijpen in het menselijk leven, eerbied hebben voor Gods schepping. Daarom is men in principe tegen abortus en euthanasie, hoewel het in de praktijk in bepaalde situaties wel toelaatbaar is.

In Nederland is het cda (Christen-Democratisch Appel) de grote Christen Democratische partij.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.