kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

commando

Commando kan betrekking hebben op:

1. Een lid/soldaat van een speciale eenheid van het leger: de commando (m)

2. Een (militaire) instructie of eenheid: het commando (o)

3. Een film uit 1985

Daarnaast wordt het begrip commando ook gebruikt om een militaire eenheid aan te duiden die een sturende taak heeft ten opzichte van andere eenheden: b.v. Operationeel Commando, Materieellogistiek Commando, Opleidings- en Trainingscommando.

Tenslotte wordt met het begrip commando ook de leiding (door de commandant) over een militaire eenheid aangeduid: b.v.: "De overste Janssen heeft het commando van het 11e Bataljon overgenomen van de overste Klaassen".

Commando (militair)
Een commando is lid van een speciale eenheid van het leger, ook wel Special Forces genoemd. Een commando heeft een zware training gehad, en kan daardoor in alle omstandigheden met alle middelen werken. Nederland heeft ook een commando-eenheid, het Korps Commando Troepen (KCT).

De taken van een commando zijn:
. operaties in vijandelijk gebied
. verwarring zaaien bij de vijand
. bevrijden van krijgsgevangenen
. anti-terrorisme-operaties
. ondersteunen van reguliere infanterie

Tevens zijn er eenheden van de Nederlandse Special Forces ondergebracht bij het Korps Mariniers, zoals de Unit Interventie Mariniers, een anti-terroristische sectie(voorheen Bijzondere Bijstandseenheid (BBE)), het Amfibisch Verkenningspeloton, voorheen Special Boot Service of SBS en het Mountainleader verkennerspeloton(MLVERKPEL)

Bijna alle landen hebben commando's. Voorbeelden zijn de Special Air Service (SAS) uit Groot-Brittanniƫ, en Delta Force uit de VS.

Historie
De eerste eenheden die zich commando noemden waren Afrikaners die in eerste instantie als zelfstandige eenheid opereerden tegen de Xhosa en later tijdens de grote trek de Zulu. Ten tijde van de boerenoorlog voerden deze Afrikaner strijders een klassieke guerrillaoorlog tegen de Engelse machthebbers.

De term commando werd in de Tweede Wereldoorlog afgestoft. Op initiatief van Winston CHURCHILL werden vanaf 1940 in het Britse Leger, troepen gevormd die gespecialiseerd waren in het bij verrassing veroveren van kleine, welbepaalde objectieven. In 1940 was een "Commando" een militaire eenheid ten sterkte van een bataljon bestaande uit vrijwilligers voor speciale diensten. Ze behielden hun originele regimentskentekens. Ze vormden een geheime macht die het voorrecht had zijn eigen onderdak en voedsel te zoeken en elke Korpsoverste drukte zijn stempel op de houding van zijn eenheid. Luitenant-Kolonel Dudley CLARKE, die gelast was met de organisatie van de Commando's, was het die hun die naam gaf ter herinnering aan de oorlog met de Boers.

Het is zeker dat Britse strijdkrachten deze benaming hebben overgenomen omdat ze tijdens de oorlog met de Boers (1899-1902) de doeltreffendheid van deze troepen en hun gevechtsprincipes aan den lijve hadden ondervonden. Het "Boers-Commando", dat in feite het geregelde leger was van de Oranje- en Transvaalrepublieken, verzamelde in zijn rangen alle valide mannen tussen 16 en 20 jaar, die hun legerdienst moesten volbrengen. Zij reden meestal te paard. De "Commando's" waren georganiseerd per kiesdistrict.

Maar, lang voor de vijandelijkheden met de Engelsen begonnen, gaf men deze naam reeds aan de strafexpedities die door aktiegroepen van de blanke "Afrikaners" naar Portugees voorbeeld werden uitgevoerd tegen de inlandse buren - Kaffers, Zoeloes, Basoetos - als we tenminste het grote Engelse woordenboek van MURRAY mogen geloven (K2 1893 blz 67) dat, buiten twee voorbeelden uit 1884, een ander aanhaalt uit 1834 : "De Boers hebben een commando (raid) ondernomen tegen onze ouders Deze oude, jammerlijke politiek van militaire vergeldingsmaatregelen : het Commando systeem".
Dus het woord "Commando", in de zin van speciale eenheid, zou door de Portugezen zijn ingevoerd in Zuid-Afrika, maar het lijdt geen twijfel dat het de Boers waren die aan de term de nodige faam gaven. Het gekende succes ervan werd verzekerd tijdens de oorlog van 1899 tot 1902, maar vooral, en opnieuw, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
- (Marine Commando's zijn tegenwoordig de mariniers van Groot-Brittanniƫ. Het KCT stamt van de Commando's af.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Commando

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 17.