kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Condroz

De Condroz is een Waals-Belgische landstreek die zich uitstrekt over de provincies Namen, Luik, Henegouwen en een klein stukje van de provincie Luxemburg, en heeft als hoofdplaats Ciney in Namen.

De naam is afgeleid van de volksstam van de Condrusi, die ten tijde van Julius Caesar deze streek bewoonden.

De Condrūsi waren een volksstam die traditioneel gesitueerd wordt in de Ardennen. Hun woongebied lag volgens Caesar, die hen samen met de Segni vernoemt in boek VI van zijn De Bello Gallico, tussen dat der Eburonen en dat der Treveri. Hoewel de Condrusi gerekend worden tot de "Oude Belgen", lijkt Caesar hen niet als Belgae te beschouwen. Caesar rekent hen, samen met de Eburonen, de Paemani en de Caerosi tot de zgn. "Germani cisrhenani", Germaanse stammen die ten westen van de Rijn woonden. Over de waarde die aan deze en dergelijke uitspraken van Caesar mag gehecht worden, is veel discussie.
Over de precieze situering van hun woongebied en hun etnische oorsprong is op basis van de vage gegevens van Caesar niets met zekerheid te zeggen. Volgens Caesar genoten de Condrusi en de Eburones de bescherming van de Treveri. Hun naam is bewaard in Condroz (Condrust of Condrusc in de vroege Middeleeuwen). In Britannia dienden in de 2de eeuw n.Chr. in de cohors secunda Tungrorum soldaten afkomstig uit de pagus Condrustis. Zij wijdden in het kamp van Birrens (Schotland) een altaar aan hun godin Viradectis.


Geografie
Het is een dunbevolkt gebied met lage, golvende 200 tot 300 meter hoge heuvels. Een smalle, zuidelijke strook van ongeveer zes kilometer breed werd in de negentiende eeuw met naaldbomen beplant voor het gebruik in de steenkoolmijnen. Daardoor is de grond sterk verzuurd. Zuidelijker wordt het een relatief vruchtbare landbouwstreek met verspreide kleine bosjes tussen de weiden en akkers. Alhoewel de Condroz niet tot het eigenlijke heuvelland van de Ardennen behoort, wordt de noordelijke strook, wegens het landschap met de vele dennenbossen ook wel de Condruzische Ardennen (of Ardense Condroz) genoemd. Deze relatief vlakke plateauvormige strook, die tot 5 kilometer breed is, verdeelt men wel in twee stukken: ten westen van de Maas spreekt men dan van de Marlagne en ten oosten van de Maas van de Condruzische Ardennen. De Condruzische Ardennen bestaan morfologisch gezien uit Onder-Devoongesteente en zijn tot 270 meter hoog. Door de relatieve laagte kunnen bossen hier beter groeien dan in hoger gelegen delen. De Samson doorstroomt de Condruzische Ardennen. De Marlagne vormt een onderstreek van Tussen-Samber-en-Maas (Westelijke Condroz).

Geologie
Deze streek is in zoverre bijzonder dat de oorspronkelijk horizontale cambro-siluur- en devoon-carboon-afzettingslagen door een intense druk vanuit het zuiden zo werden geplooid (de Hercynische plooiing) dat ze verticaal omhoogstaken in een jonge bergketen (het synclinorium van Dinant).
Door deze plooiing kwamen de verschillende horizontaal afgezette lagen (diepe zee → klei, ondiepe zee → zand) naast in plaats van op elkaar te liggen.

Geschiedenis
Jan van Nassau is van 1262 tot 1265 aartsdiaken van Condroz. Hij kreeg tegenwind van Paus Clemens IV en Paus Nicolaas IV. Clerx Mathias, Scholaster van het kapittel van Luik, was vanf 1707 ook aartsdiaken van Condroz. (Daris, Histoire de Liège,II)

In de literatuur
Een van de bekendste (be)schrijvers van de Condroz is Gaston Compère (1924-2008).

Gemeenten in de Condroz

In de provincie Namen
. Anhée
. Andenne (gedeeltelijk)
. Assesse
. Ciney
. Dinant
. Florennes
. Floreffe (gedeeltelijk)
. Fosses-la-Ville
. Gesves
. Hamois
. Hastière (behalve Heer en Agimont)
. Havelange
. Houyet (gedeeltelijk)
. Mettet
. Namur (gedeeltelijk)
. Ohey
. Onhaye
. Philippeville (gedeeltelijk)
. Profondeville
. Sambreville (gedeeltelijk)
. Somme-Leuze
. Walcourt (gedeeltelijk)
. Yvoir

In de provincie Luik
. Anthisnes
. Aywaille (gedeeltelijk)
. Clavier
. Comblain-au-Pont
. Esneux
. Flémalle (gedeeltelijk)
. Huy (gedeeltelijk)
. Marchin
. Modave
. Nandrin
. Neupré
. Ouffet
. Seraing (gedeeltelijk)
. Sprimont
. Tinlot

In de provincie Henegouwen
. Aiseau-Presles (gedeeltelijk)
. Châtelet (gedeeltelijk)
. Beaumont (gedeeltelijk)
. Gerpinnes
. Ham-sur-Heure-Nalinnes (gedeeltelijk)

In de provincie Luxemburg
. Durbuy (gedeeltelijk)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Condroz


Pageviews vandaag: 34.