kunstbus
Dit artikel is 05-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

conservatisme

het conservatisme (o) (van Latijn conservare = behouden), neiging tot behoud, afkeer van vernieuwing of verandering. In ongunstige zin behoudzucht.

Christen-democratische en liberale partijen vormden in de westerse wereld een sterke conservatieve stroming, zonder dat deze echter een belemmering vormt voor de opbouw van een sociale verzorgingsstaat. Dat veranderde echter aan het einde van de jaren zeventig toen aan twintig jaar economische groei definitief een einde kwam. De sociale voorzieningen, die tot die tijd alleen maar werden uitgebreid, bleken opeens veel geld te kosten en bovendien een uitgebreide bureaucratie met zich mee te brengen. Langzamerhand ontstond het idee dat de verzorgingsstaat het 'de mensen te gemakkelijk heeft gemaakt'. In deze stemmingsverandering van de politieke cultuur kreeg het conservatisme een nieuwe gedaante. Dit neoconservatisme (door sommigen ook wel neoliberalisme genoemd) werd ingeluid met het aantreden van president Reagan in de Verenigde Staten, Thatcher in Groot-Brittannië en het eerste kabinet-Lubbers in Nederland (1982). Het neoconservatisme wordt gekenmerkt door ten eerste zijn kritiek op de verzorgingsstaat en een pleidooi voor een liberale markteconomie. De nadruk op sociaal welzijn van de jaren zeventig moet plaats maken voor een nieuw arbeidsethos, waarin alleen aandacht is voor mensen die economisch productief zijn. De overheid moet slechts een zeer minimale garantie geven tegen maatschappelijke risico's en zich bepalen tot de functie van 'waarborgstaat'. De markt wordt gezien als de plaats waar het meest efficiënt en rechtvaardig goederen geproduceerd en verdeeld kunnen worden, terwijl daarentegen de overheid wordt geïdentificeerd met improductiviteit en onwenselijke bevoordeling. Daarom leggen neoconservatieven ook de nadruk op het belang van deregulering van het bestuur en privatisering van overheidstaken.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.